خبرهای داخلی, کابل

عبدرب رسول سیاف، از بسیج سازی مردم در کشور هشدار داد

توسط - عبدرب رسول سیاف، از بسیج سازی مردم در کشور هشدار داد

عبدرب رسول سیاف، رهبر جهادی و رئیس شورای حراست و ثبات افغانستان از بسیج سازی مردم علیه گروه ها و جریان های مسلح مخالف  حکومت هشدار داد. در خبرنامۀ که که امروز از سوی این شورا در کابل پخش شد آمده است که:"به هدف تأمین امنیت پایدار و مبارزه علیه نهاد، گروه و جريان های داخلي و خارجي كه قتل  نظامیان و غیر نظامیان...