خبرهای خارجی, منطقه و جهان

ملل متحد از افزایش حملات نژاد پرستانه در بریتانیا نگرانی کرده است

توسط - ملل متحد از افزایش حملات نژاد پرستانه در بریتانیا نگرانی کرده است

سازمان ملل متحد، از افزایش حملات نژاد پرستانه در بریتانیا، به دنبال همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا، اظهار نگرانی می‌كند. در تازه‌ترين گزارش سازمان ملل كه ديروز پخش شد، آمده است كه، سیاست‌مداران بریتانیایی طی دوران تبلیغات انتخاباتی از زبان "تفرقه‌انگیز" و "مهاجرستیز" استفاده کرده‌اند و شماری از رسانه‌ها به چنین بحث‌ها نيز دامن زده‌اند. براساس اين گزارش، رهبران سیاسی بريتانيا نيز در...