37 پروژه انکشافی در پروان به بهره‌برداری سپرده شد
10:27 ق.ظ