خبرهای داخلی, ساحات مرکزی

۳۷ پروژه انکشافی در پروان به بهره‌برداری سپرده شد

توسط - ۳۷ پروژه انکشافی در پروان به بهره‌برداری سپرده شد

وزارت احیا و انکشاف دهات، از بهره برداری ۳۷ پروژۀ انکشافی به هزینه بیش از ۶۴ ملیون و ۹۸۶ هزار افغانی در برخی از ولسوالی‌های ولایت پروان خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که از سوی برنامه همبستگى ملى این وزارت به کلید فرستاده شد، آمده است که، این پروژه‌ها، شامل اعمار کانال آب زراعتی به طول ۲۲۰ متر، هفت باب مرکز اجتماعی, دیوارمحافظوی به طول...