جنوب شرق, خبرهای داخلی

در ولایت خوست علیه رسم به بد دادن دختران جهاد اعلام می شود

توسط - در ولایت خوست علیه رسم به بد دادن دختران جهاد اعلام می شود

قرار است امروز در ولایت خوست، علیه رسم ناپسند به بد دادان دختران جهاد اعلام شود. منابع خبری در این ولایت می گویند:" بزرگان قومی، اعضای شورای سراسری مجاهدین، عالمان دینی و سفیران مبارزه علیه پدیده های ناپسند تشکیل نشست میدهند و علیه رسم به بد دادن دختران اعلام جهاد خواهند کرد". بد دادن رسمی است که در بخش های زیاد کشور مروج است و...