خبرهای خارجی, همسایه های افغانستان

دولت ازبکستان خبر مرگ اسلام کریموف را اعلام کرد

توسط - دولت ازبکستان خبر مرگ اسلام کریموف را اعلام کرد

سرانجام شب گذشته، دولت ازبکستان، خبر مرگ اسلام کریموف، رییس جمور این کشور را اعلام کرد. کریموف یک هفته پیش به دلیل سکته مغزی بستری شده بود. روز گذشته مقام‌های دولت ازبکستان خبر وخیم شدن وضعیت صحی او را همگانی ساختند. آقای کریموف هنگام مرگ 78 سان سن داشت. برخی رسانه‌ها گزارش می‌دهند، احتمال دارد رییس جمهور ازبکستان در هفته گذشته فوت کرده باشد، اما...