خبرهای داخلی, کابل

امریکا آموزش نیروهای هوایی افغان را سرعت می‌بخشد

توسط - امریکا آموزش نیروهای هوایی افغان را سرعت می‌بخشد

نظامیان امریکایی، از سرعت بخشیدن به آموزش نیروهای هوایی افغانستان خبر می‌دهند. به گفته‌ای نظامیان امریکایی، آنان این کار را به هدف ارتقای توانمندی‌های نیروهای هوایی افغان انجام می‌دهند که بتوانند نیروهای امنیتی و دفاعی را در میدان‌های نبرد همکاری کنند. نیروهای هوایی افغانستان، در حال حاضر در دو پایگاه آموزشی نظامی در امارات متحده عربی و جمهوری چک با کمک 11.2 ملیارد...