خبرهای داخلی, کابل

آلمان و ترکمنستان در تلاش اجرای پروژه‌های انکشافی در افغانستان اند

توسط - آلمان و ترکمنستان در تلاش اجرای پروژه‌های انکشافی در افغانستان اند

صدر اعظم آلمان، از تلاش‌های تازه این کشور برای آغاز پروژه‌های مشترک با ترکمنستان برای افغانستان خبر می‌دهد. به گفته‌ای انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، برلین و ترکمنستان همکاری نزدیکی برای اجرای پروژه‌های مشترک در افغانستان دارند. صدر اعظم مرکل، دیروز در نشست خبری مشترک با رییس ‌جمهور ترکمنستان در برلین، گفت: "ترکمنستان به عنوان همسایه افغانستان، همکاری‌های قابل توجه با کابل داشته است." وی،...

خبرهای خارجی, منطقه و جهان

آلمان از عمل‌کرد کشورهای اروپایی در مقابل مهاجران مسلمان انتقاد کرد

توسط - آلمان از عمل‌کرد کشورهای اروپایی در مقابل مهاجران مسلمان انتقاد کرد

انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیروز از عمل‌کرد برخی از کشورهای اروپایی که مهاجران مسلمان را نمی‌پذیرند، سخت انتقاد کرد. صدر اعظم مرکل، می‌گوید: "جلوگیری از ورود مهاجران مسلمان، ناشی از سوء برداشت دینی بوده است و مفکوره‌ها و پالیسی که از ورود مهاجران مسلمان جلو گیری می‌کند، غلط است و نیاز به بحث بیشتر دارد." صدر اعظم آلمان، ابراز امیدواری می‌کند که...