طرح آسان‌خدمت که در سال ۱۳۹۵ به افغانستان آورده شد، تا کنون عملی نشده‌است
11:54 ق.ظ