خبرهای داخلی, کابل

شربت‌گل، روز دوشنبه به افغانستان برگردانده خواهد شد

توسط - شربت‌گل، روز دوشنبه به افغانستان برگردانده خواهد شد

دولت پاکستان، شربت‌گل، بانوی رنگین چشم افغان را روز دوشنبه هفته روان اخراج خواهد کرد. شربت‌گل که از سوی اسلام‌آباد متهم به اخذ تذکره جعلی پاکستانی است، از سه دهه به اینسو به عنوان مهاجر در این کشور زندگی می‌کند. این بانوی رنگین چشم افغان که شهرت جهانی دارد، حدود دو هفته پیش به اتهام داشتن تذکره پاکستانی جعلی، بازداشت گردید و زندانی شد. مبشر نظر،...