ادبیات

519
۲۲ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

شیرینی پیوندها با “قند پارسی”

جشنواره های ادبی، همواره یکی از بسترهای مناسب برای آشنایی شاعران و نویسندگان با همدیگر بوده است. يکی از راه های تعامل ادبی و فرهنگی میان نویسندگان، برگزاری جشنواره ها و گردهمایی  هاي ادبی و فرهنگی به شمار می رود.

در بسیاری از کشورها جشنواره های فرهنگی و ادبی، به عنوان یک موضوع راهگشا به منظور گسترش  مسایل ادبی و فرهنگی، مطرح شده  و در مناسبت های مختلف برگزار می شود.

با توجه به وضعیت و جایگاه فرهنگ و ادب در کشور ما، تاکید و اهتمام به برگزاری جشنواره ها، امری حتمی می نماید؛ تا از این رهگذر بتوان هیئت پریشان و آشفتهء فرهنگ و ادب را سر و سامان بخشید.

خوشبختانه در چند سال اخیر، جشنواره هایی را در داخل و خارج از کشور شاهد بودیم. جشنوارهء ادبیات معاصر افغانستان، جشنوارهء ادبی قندپارسی و…، را می توان از نمونه های امیدوارکنندهء شکلگیری جشنواره های ادبی در افغانستان و برای افغانستان دانست.

 اهمیت شماری از این جشنواره ها در این است که در کشور چندملیتی و چندزبانیی چون افغانستان؛ برخی از این جشنواره ها زبان های رسمی کشور را در پیوند باهم محک می زنند، که جشنوارهء ادبیات معاصر افغانستان از این امتياز برخوردار است.

نویسندگان و پدیدآورندگان آثار ادبی فارسی دری و پشتو، گردهم می آیند و به صورت متوازن، روی چگونگی گسترش زبان و ادبیات در حوزهء زبان های رسمی کشور، به بحث و گفتگو می نشینند. در داخل کشور، تداوم این جشنواره یک حرکت ارزنده و قابل ارج خواهد بود؛ اما در بیرون از مرزهای سیاسی افغانستان، هفتهء پیش شاهد برگزاری پنجمین دور جشنوارهء ادبی “قندپارسی” بودیم.

اهمیت این جشنوارهء برون مرزی، در این است که مرزهای فرهنگی کشورهای فارسی زبان را تقویت می کند و نویسندگانی از کشورهای تاجکستان، ایران و افغانستان در این جشنواره هرازگاهی  حضور بهم می رسانند.

انتظار می رود که نهادهای فرهنگی در داخل کشور، به وِیژه وزارت اطلاعات و فرهنگ، بسترهای لازم را برای برگزاری جشنواره های کلان منطقه یی فراهم سازد؛ تا پس از این، شاهد برگزاری این جشنواره در داخل  کشور باشیم و بتوانیم با دعوت از فرهیختگان ادبی و فرهنگی، به بارورشدن فرهنگ و ادب تلاش کنیم  و با ایجاد پل دوستی میان کشورهای همزبان و همکیش، این روند را تقویت نماييم. از این رهگذر، مناسبات سیاسی و اجتماعی ما نیز با کشورهای همسایه، براساس احترام و شناخت متقابل، بهبود می یابد و از تضادها و تصادم های احتمالی، پیشگیری می شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد