موسیقی

4088
۱۶ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

” دخترم دختر افغانم من”

مژده جمالزاده؛ يكي از آوازخوانان موفق ومسلكي موسیقي افغانستان است كه در وقت كم توانست به اوج شهرت برسد.

مژده دريك فاميل ادبي وروشنفكر درشهر زيبای كابل چشم به جهان گشوده است. او پنج ساله بود که به كشور كانادا رفت و پنج ماه قبل، بعد از ۱۷ سال به خاطر كارهاي هنري و ژورناليستي به كابل برگشت تا در يكي از تلويزيونهاي خصوصي كشور به حيث ژورنالست ايفاي وظيفه نمايد.

مژده؛  نه تنها يك هنرمند خوشصدا، جوان، وپرتلاش درعرصهء موسيقي است، بلكه يك ژورنالیست مستعد وموفق  نيز مي باشد كه در رشته هاي  فلسفه ، ساينس، ژورناليزم  وموسيقي تا حد ليسانس تحصيلات دارد. او ميگويد:” شش ساله بودم كه علاقمند موسيقي شدم ودركشوركانادا  در پهلوي درسهاي پوهنتون، درس موسيقي را شروع كردم.”

اين تلاشهاي وي سبب شد كه او در وقت بسيار كم صاحب شهرت شود و در آسمان موسيقي افغاني، مثل يك ستارهء درخشان جايگاه بلند داشته باشد. او اولين آواز خوان است كه در وقت كم توانست منحيث  يك چهره موفق موسيقي بدرخشد. مژده، درقلب تك تك علاقمندان موسيقي جا دارد.

این جوان هنرمند؛ در يك گفتگوي خصوصي با هفته نامه مرسل گفت : او ميفهمد كه هنرش درمیان مردم جاي بلند دارد، اما او تاهنوز هم خود منحیث یک هنرمند احساس نکرده است.

مژده، اكثرا آهنگهاي مرحوم احمد ظاهررا ميخواند و يكي از علاقمندان سرسخت صداي مرحوم احمد ظاهر است.  او ميگويد: “علاقمند آهنگهاي آرام استم وآهنگهاي آرام  را هميشه با خود زمزمه ميكنم.” از وي پرسيدم شماگفتيد كه علاقمند آهنگهاي آرام هستید، اما درآهنگهاي تان شورعشق ومستي، زيادتراحساس ميشود؟ مژده گفت: “من شخصاً طرفدار آهنگهاي آرام استم، ولي به خاطرذوق مردم آهنگهاي مست ميخوانم.”

مژده هنرمندي است که بیشتر عمر خود را در خارج از کشورسپری کرده است ، اما وي  قلبا از مردم جدا نشده و به گفتهء خودش:” زمانيكه از كشورعزيزم جدا شدم، قلبم دركابل ماند وهيچ وقت وطن عزيزو مردمم را فراموش نكرده ام،هميشه آهنگهاي افغاني را مي شنیدم واين ذوق وعلاقه ام سبب شد كه در نوجواني به هنر موسيقي رو بياورم.”

خانم مژده در جواب اين سوال كه اولين آهنگ تان كدام  آهنگ است وآنرا چه وقت خوانديد؟ گفت:

” اولين آهنگم، آهنگ” شيربچهء افغاني” بود و  آنرا  دوسال قبل خواندم .”

مژده،طي دوسال گذشته توانسته شانزده آهنگ ثبت کند كه هفت آهنگش تصويري است و پنج آهنگ ديگرش آماده ثبت می باشد.

مژده، طرفدار موسيقي كلاسيك بوده ومشوق اصلی اش در این عرصه مسیقی کلاسیک مادرش را میداند. مژده علاوه بر اينكه به زبان دري آوازميخواند به انگليسي نيز ميخواند.اوميگويد؛ در آينده ميخواهد كه برای اردوي ملي افغانستان يك آهنگ  پشتو داشته باشد و براي ياد گرفتن پشتو يك استاد گرفته است تا در آينده به زبانهاي رسمي كشور آهنگ داشته باشد.

درجواب اين سوال كه  كدام آهنگتان را زياد دوست داريد؟ گفت: “آهنگ ؛ دخترم دخترافغانم من… كه شعرش از پدرجانم  است واین آهنگ را به دختران افغانستان خوانده ام.

خانم مژده در مورد کارهای آینده اش در عرصه موسیقی گفت: “تصميم دارم در كابل يك كنسرت هنری داشته باشم،اما فعلاً مشكلاتی سد راه این تصمیمم وجود دارد.”

دراخیر، از وي دربارهء زنده گي شخصي اش پرسيدیم ؛ مژده با خنده گفت که با پدر ومادر و دوبرادرش كه از وي خوردتر هستند، زنده گي ميكند واحساس خوشي دارد كه يك هنرمند است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد