رپوټونه

798
۳۰ وږی ۱۳۹۴

پكتيكا: ۵۰ كلنه بدي، د نجلۍ له وركولو پرته حل شوه

[audio src="https://tkg.af/pashto/images/stories/audio-clips/Paktika-50-Kalana-Shkhra-Hawara-shwa.mp3"]


ایمیل *
نوم *
ستاسو څرګندونې *