مبارزه با ویروس کرونا

ضد عفونی کردن شهر کابل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در تمامی نواحی شهر در حال اجرا است. کار دواپاشی دیروز از سوی شاروالی کابل به منظور جلوگیری از مصاب شدن شهروندان کابل به ویروس کرونا ،از ناحیه اول و دوم آغاز گردیده و این پروسه در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. شاروالی کابل […]

نویسنده: Nilofar Niekpor
7 ,حمل ,1399

ضد عفونی کردن شهر کابل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در تمامی نواحی شهر در حال اجرا است.

کار دواپاشی دیروز از سوی شاروالی کابل به منظور جلوگیری از مصاب شدن شهروندان کابل به ویروس کرونا ،از ناحیه اول و دوم آغاز گردیده و این پروسه در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

شاروالی کابل با نشر اعلامیهای از شهروندان کابل میخواهد تا در این شرایط حساس، بیشتر از قبل به حفظ الصحه خود و محیط شان توجه نمایند .

تک و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020