چهار واقعه مثبت پولیو در حوزه‌ی غرب کشور به ثبت رسیده است

محمد آصف کبیر؛ معاون اداره‎‌ی صحت عامه هرات می‌گوید که در سال روان خورشیدی چهار واقعه‌ی مثبت پولیو در حوزه‌ی غرب ثبت شده که دو واقعه آن از ولسوالی بکواه ولایت فراه، یک واقعه در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و یک واقعه در منطقه تونیان ولسوالی پشتون‌زرغون ولایت هرات گزارش داده شده است.

نویسنده: Atash
7 ,دلو ,1398
A boy receives a dose of oral polio vaccine in the railway station in the city of Karachi, in Sindh Province. On 31 January 2011 in Pakistan, a sub-National Immunization Days (SNIDs) campaign against polio began in 56 districts, targeting 13 million children under age five. Pakistan is one of only four polio-endemic countries in the world, and the only endemic country to experience a rise in polio cases in the past year: Cases jumped from 89 in 2009 to 144 in 2010. The increased spread of polio arrived during the worst flooding in Pakistans recorded history, a crisis that affected 20 million people and destroyed health systems across the country, including the cold chain, the series of temperature controls required to maintain vaccine potency from manufacture through inoculation. Polio transmission also continues in Khyber-Pakhtunkhwa Province and the Federally Administered Tribal Areas (FATA), areas where conflict and security concerns hamper access to aid and health workers. In response, the Government, assisted by UNICEF and others, has developed a national emergency plan to put the country back on track toward polio eradication, including new oversight and accountability mechanisms. Polio-immunization staffs have also been relocated to the worst flood-affected areas to assist in recovery and to establish early warning systems for disease outbreaks. The Ministry of Health and partners are working to provide measles and polio immunizations to all children under five who have been displaced by the flood crisis. An additional polio immunization campaign began on 2 February.

محمد آصف کبیر؛ معاون اداره‎‌ی صحت عامه هرات می‌گوید که در سال روان خورشیدی چهار واقعه‌ی مثبت پولیو در حوزه‌ی غرب ثبت شده که دو واقعه آن از ولسوالی بکواه ولایت فراه، یک واقعه در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و یک واقعه در منطقه تونیان ولسوالی پشتون‌زرغون ولایت هرات گزارش داده شده است.
آقای کبیر بیان می‌دارد، که مخالفین مسلح دولت در برخی از ساحات ولایات غرب در دوره‌های قبلی واکسین پولیو مانع تطبیق آن شده‌اند و به همین دلیل واقعات مثبت پولیو در ولایات غربی طی سال روان مشاهده شده است.
همچنان آصف کبیر؛ معاون صحت عامه هرات می‌گوید، در دور فعلی کمپاین سرتاسری تطبیق واکیسن پولیو در تمام ولایات کشور به استثنای ولایات غور و بادغیس به دلیل سردی هوا و ریزش برف و بارش باران شدید، تطبیق خواهد شد.
وی می‍افزاید، تطبیق این کمپاین از روز دوشنبه آغاز و ۷ روز را در بر خواهد گرفت و در این دوره بیش از ۸۰۰ هزار طفل را در ولایات هرات و فراه تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
کبیر بیان داشت، در ولسوالی‌های کشک کهنه، رباط سنگی، شیندند گلران، به دلیل تهدیدات امنیتی دوره‌ی قبلی کمپاین واکسین پولیو خانه به خانه تطبیق نشده و از طریق مراکز صحی این کمپاین اجراء شده است.
عبدالوحید رحمانی؛ مسوول بخش کمپاین واکسین پولیو در حوزه‌ی غرب می‌گوید که طبق پلان باید در هر دوره کمپاین یک میلیون و ۱۰۰ هزار طفل در حوزه‌ی غرب واکسین شوند، اما به دلیل تهدیدات امنیتی ۵۰ درصد آنان از تطبیق واکسین پولیو محروم می‌مانند.
با این همه، جیلانی فرهاد؛ سخنگوی والی هرات می‌پذیرد که در دور قبل تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو در برخی ولسوالی‌ها و ولایات حوزه‌ی‌ غرب از جمله شیندند به دلیل تهدیدات امنیتی به مشکل مواجه شده است.
وی می‌گوید، تطبیق واکسین پولیو یک پروسه‌ی غیرسیاسی می‌باشد و در صورت تهدیدات امنیتی اقدامات نظامی روی دست گرفته خواهد شد.
از سویی هم، شماری از عالمان دین تطبیق واکسین پولیو را مسوولیت والدین دانسته می‌گویند، با تطبیق دو قطره واکسین پولیو، طفل از فلج دایمی وقایه می‌شوند.
به باور آنان نقش عالمان دین در تطبیق واکسین پولیو بسیار موثر می‌باشد.
همزمان با این، شماری از اعضای شورای ولایتی هرات فلج اطفال را معضل جهانی خوانده و تمام اعضای جامعه را برای تطبیق واکسین پولیو مسوول می‌دانند.
داکتر مهدی حدید؛ عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید، واکسین یک پروسه‌ی غیرسیاسی است و از مخالفین مسلح دولت می‌خواهیم تا برای مهار این معضل، تیم‌های صحی را همکاری نمایند.
این درحالی‌ست که در دوره‌های قبلی هم مخالفین مسلح دولت واکسین پولیو را حرام دانسته و مانع تطبیق کمپاین آن شده بودند.

تک و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020