کمپاین پنج‌روزه‌ی واکسین پولیو در ولایت هرات آغاز شد

کمپاین واکسین پولیو برای پنج روز در ولایت هرات آغاز شد.

نویسنده: Atash
6 ,دلو ,1398
A boy receives a dose of oral polio vaccine in the railway station in the city of Karachi, in Sindh Province. On 31 January 2011 in Pakistan, a sub-National Immunization Days (SNIDs) campaign against polio began in 56 districts, targeting 13 million children under age five. Pakistan is one of only four polio-endemic countries in the world, and the only endemic country to experience a rise in polio cases in the past year: Cases jumped from 89 in 2009 to 144 in 2010. The increased spread of polio arrived during the worst flooding in Pakistans recorded history, a crisis that affected 20 million people and destroyed health systems across the country, including the cold chain, the series of temperature controls required to maintain vaccine potency from manufacture through inoculation. Polio transmission also continues in Khyber-Pakhtunkhwa Province and the Federally Administered Tribal Areas (FATA), areas where conflict and security concerns hamper access to aid and health workers. In response, the Government, assisted by UNICEF and others, has developed a national emergency plan to put the country back on track toward polio eradication, including new oversight and accountability mechanisms. Polio-immunization staffs have also been relocated to the worst flood-affected areas to assist in recovery and to establish early warning systems for disease outbreaks. The Ministry of Health and partners are working to provide measles and polio immunizations to all children under five who have been displaced by the flood crisis. An additional polio immunization campaign began on 2 February.

کمپاین واکسین پولیو برای پنج روز در ولایت هرات آغاز شد.
در این کمپاین قرار است بیشتر از ۶۵۴ هزار طفل زیر سن ۵ سال در برابر پولیو واکسین شوند.
اخیرا! چهار واقعه مثبت پولیو در حوزه‍‌ی غرب به ثبت رسیده است.
آصف کبیر؛ معاون صحت عامه ولایت هرات می‌گوید، یک واقعه در ولسوالی پشتون‌زرغون ولایت هرات، دو واقعه در ولسوالی بکواه ولایت فراه و یک واقعه در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس به ثبت رسیده است.
این درحالی‌‍ست که طالبان در برخی ساحات مانع تطبیق واکسین پولیو شده و آنرا حرام می‌دانند.
اما شماری از عالمان دین می‌گویند، تطبیق واکسین پولیو حرام نیست و خانواده‌ها باید با تطبیق دو قطره واکسین، اطفال شان را از فلج دایمی نجات دهند.
فلج اطفال، نوعی بیماری ویروسی است که تعدادی از عضلات اندام‌های بیمار فلج می‌شوند.
این بیماری با انجام واکسیناسیون تا حد زیادی در بسیاری از نقاط دنیا ریشه‌کن شده است، ولی در بعضی کشور‌ها مانند افغانستان و پاکستان همچنان وجود دارد.

تک و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020