نبود شفافیت در قراردادها باعث کسر عواید در ریاست‌های معادن ولایات حوزه‌ی غرب شده است

https://youtu.be/zIyBYCmemRE

نویسنده: shukrullah
1 ,جدی ,1398

تک و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020