37 پروژه انکشافی در پروان به بهره‌برداری سپرده شد

وزارت احیا و انکشاف دهات، از بهره برداری ۳۷ پروژۀ انکشافی به هزینه بیش از ۶۴ ملیون و ۹۸۶ هزار افغانی در برخی از ولسوالی‌های ولایت پروان خبر می‌دهد.

نویسنده: zekria
عقرب 5, 1395

وزارت احیا و انکشاف دهات، از بهره برداری ۳۷ پروژۀ انکشافی به هزینه بیش از ۶۴ ملیون و ۹۸۶ هزار افغانی در برخی از ولسوالی‌های ولایت پروان خبر می‌دهد.
در خبرنامه‌ای که از سوی برنامه همبستگى ملى این وزارت به کلید فرستاده شد، آمده است که، این پروژه‌ها، شامل اعمار کانال آب زراعتی به طول ۲۲۰ متر، هفت باب مرکز اجتماعی, دیوارمحافظوی به طول ۲۹۰۰ متر، دیواراستنادی به طول ۷۹۵ متر، دو باب مکتب شش صنفی، حفر ۲۲ حلقه چاه آب آشامیدنی و تمدید شبکه‌های آب‌رسانی می‌باشند که از مزايای این پروژه‌ها، حدود ۱۰۵۹۷ خانواده مستفید خواهند شد.
در خبرنامه گفته شده که، برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات، ۸۳۲ قريه را در ولایت پروان تحت پوشش قرار داده است و تا کنون ۲۶۲۱ پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و به بهره برداری سپرده است.
براساس اطلاعات ارایه شده از سوی این برنامه، در حال حاضر بیش از ۲۶۷ پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار قرار دارد.

طراهی و توسعه توسط سایتز - Copyright © 2020