بیدارشدن هیولاها از “خواب خرد”

“خواب خرد” اولین اثر تحلیلی علی امیری استاد پوهنتون ابن سینا به بازار کتاب راه یافت. این اثر که از سوی نویسنده ” تاملاتی در زمان حال ” خوانده شده، به تازگی با تیراژ 3 هزار نسخه از سوی انتشارات امیری در کابل به چاپ رسیده است. نام این اثر ” خواب خرد ” از نام تابلوی نقاش اسپانیایی به نام ” فرانسیسکوگویا ” گرفته شده و بیانگر آن است ” وقتی خرد آدمی به خواب برود، غول‌ها و هیولا‌ها بیدار می‌شود.”

نویسنده: TKG
جدی 3, 1391

“خواب خرد” اولین اثر تحلیلی علی امیری استاد پوهنتون ابن سینا به بازار کتاب راه یافت.

این اثر که از سوی نویسنده ” تاملاتی در زمان حال ” خوانده شده، به تازگی با تیراژ 3 هزار نسخه از سوی انتشارات امیری در کابل به چاپ رسیده است.

نام این اثر ” خواب خرد ” از نام تابلوی نقاش اسپانیایی به نام ” فرانسیسکوگویا ” گرفته شده و بیانگر آن است ” وقتی خرد آدمی به خواب برود، غول‌ها و هیولا‌ها بیدار می‌شود.”

امیری، وضعیت امروز افغانستان را در این کتاب چنین معرفی کرده و معتقد است:” در واقع خرد ما خواب رفته، و غول‌ها و هیولاها بیدار شده که زندگی ما را بیشتر آن‌ها تعیین می‌کنند.”

همچنان او در این اثر کوشیده است، بحث‌های مختلفی از روشن‌فکری، دین، ایمان، دیموکراسی، و مسایل نسبت به غرب را مطرح کند و نشان دهد که در طی یک دهه گذشته ما چگونه زیسته‌ایم.

او می‌گوید:” ما باید به مسایل، وضعیت و امور به نحوه دیگری بنگریم، من در این کتاب کوشیده‌ام که از این وضعیت آگاهی حاصل شود، یعنی نسل جوان، محصلان همه آگاه شوند، به دلیل این که وضعیت بر یک روال درست پیش نمی‎رود و محتوایی خواب خرد را هم تاملی در زمان حال تشکیل می‌دهد.”

امیری، مخاطب اصلی این کتاب را محصلان و اهل قلم معرفی می‌کند و هدف از نشر این اثر را “ایجاد آگاهی در این گروه ” می‌خواند.

از علی امیری، مقالات علمی – پژوهشی زیادی به نشر رسیده، اما خواب خرد، نخستین اثر وی می‌باشد که اقبال چاپ می‌یابد.

بیشترین حوزه کاری علی امیری را موضوعات و علوم ” انسانی و فلسفی ” تشکیل می‌دهد. اما با آن هم، وی فعالیت‌های فرهنگی زیادی داشته و از سه کتاب تازه‌اش که درباره ” بحث فلسفی در مورد زبان “، “مجموعه نوشته‌های فلسفی ” و ” سفرنامه‌ی از اروپا ” می‌باشد؛ نیز سخن می‌گوید.

 

طراهی و توسعه توسط سایتز - Copyright © 2020