خبرهای داخلی

250
۱ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: جواد نبی‌زاده

۹ تن در پیوند به تجاوز گروهی بالای یک قابله در ولایت سمنگان بازداشت شدند


مقام های ولایت سمنگان اعلام کرده اند، که ۹ تن در پویند به تجاوز جنسی گروهی بر یک قابله در ولسوالی روی‌دو‌آب این ولایت، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده اند.
صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان به کلید می گوید، افراز بازداشت شده پنجشنبه شب گذشته به زور وارد کلنیک صحی ولسوالی روی‌دو‌آب شده و بالای قابله این کلنیک در حضور نزدیکان‌اش تجاوز کردند.
به گفته وی، دوسیه این افراد از ولسوالی به شهر ابیک مرکز ولایت سمنگان انتقال داده شده است.
در همین حال لوی سارنوالی کشور میگوید، یک هیئت به هدف بررسی این قضیه توظیف شده و به ولایت سمنگان فرستاده خواهد شد.
این اداره میگوید، هیئت مؤظف قضیه ادعای تجاوز جنسی بالای یک قابله در ولسوالی روی‌دو‌آب را به صورت دقیق، همه جانبه و بی طرف تحقیق و بررسی میکند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد