عکس

۱۵ ثور ۱۳۹۸
عکاس: نیلوفر نیک‌پور

هنر عکاسی در افغانستان


عکاسی با اینکه در افغانستان تاریخچه کهنی دارد اما میتوان گفت که بعد از سقوط رژیم سیاه طالب،این هنر دوباره تولد شد و جان گرفت بنابرین عکاسی در اینجا خیلی جوان است اما با وجود آن هم افغانستان توانسته است در مدت زمان اندک بهترین نتیجه را در این عرصه داشته باشد و با کشور های همسایه برابری کند و گاهآ از آنها پیشی گیرد مثل:-جایزه پولتیزر" مسعود حسینی".

عکاسانی که مدت زمان طولانی میشود در افغانستان کار می کنند ,آینده عکاسی افغانستان را روشن می بینند و اما عکاسان جوان ناراضی هستند از وضعیت کنونی. آنها شکایت دارند از نبود گالری برای نمایش آثارشان-تفکیک نکردن جامعه و کارفرمایان بین عکاسان حرفوی و آماتور- رونق نداشتن خرید و فروش عکس ها…

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد