آدیو

1502
۲۶ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

غنی : پوهنتون های کشور جای سیاست های کوچک نیست

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد