کابل

101
۱۴ سرطان ۱۳۸۹

۴۰۰ زن قربانی خشونت های خانواده گی در افغانستان


 

مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند، ظرف سه سال گذشته ۴۰۰ زن در فرجام خشونت های خانواده گی، جان های شان را از دست داده اند.

داکتر ثریا صبحرنگ کمیشنر حمایت زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید، آمار خودکشی، خودسوزی و قتل عمدی زنان و دختران نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته، ولی درصدی آنرا ارایه نکرد.

به گفته وی بیشترین این رویدادها در ولایات هرات، کابل، کندهار، بلخ و کندز روی داده اند.

صبحرنگ، عوامل افزایش آمار خود کشی، خود سوزی و قتل عمدی زنان و دختران را به ناامنی ها، مهاجرت ها، بیکاری و بی سوادی طبقه اناث در کشور نسبت داد.

به گفته وی از ۸۷ موردی که خانمها به سبب خشونت های خانواده گی قصد خودکشی را داشتند و در این کمیسیون ثبت گردیده؛ با مشوره مشاوران حقوقی کمیسیون یادشده، بین خانواده ها تفاهم و از خودکشی های احتمالی جلوگیری شده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد