شمال شرق

86
۷ سرطان ۱۳۹۳

۴ تن در قندوز کشته و زخمی شدند

مقامات محلی ولایت قندوز می گویند: در نتيجه  درگیری میان افراد مسلح غير مسوول در ولسوالی خان آباد این ولایت 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شده اند.

مقامات محلی ولایت قندوز می گویند: در نتيجه  درگیری میان افراد مسلح غير مسوول در ولسوالی خان آباد این ولایت 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شده اند.
حیات الله امیری، ولسوال خان آباد قندوز  مي گويد:  این درگیری شب گذشته رخ داده و تا كنون دليل وقوع آن معلوم نیست.
آقای امیری همچنین گفت: در حال حاضر حدود 3 هزار فرد مسلح غیر مسوول، در ولسوالی خان آباد ولایت قندوز فعالیت دارند كه هر ازگاهي دست به ايجاد نا امني در اين ولايت مي زنند.

 


مقامات محلی ولایت قندوز می گویند: در نتيجه  درگیری میان افراد مسلح غير مسوول در ولسوالی خان آباد این ولایت ۲ تن کشته و ۲ تن دیگر زخمی شده اند.
حیات الله امیری، ولسوال خان آباد قندوز  مي گويد:  این درگیری شب گذشته رخ داده و تا كنون دليل وقوع آن معلوم نیست.
آقای امیری همچنین گفت: در حال حاضر حدود ۳ هزار فرد مسلح غیر مسوول، در ولسوالی خان آباد ولایت قندوز فعالیت دارند كه هر ازگاهي دست به ايجاد نا امني در اين ولايت مي زنند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد