ads

منظوری 12 پروژه عمرانی به ارزش 5 میلیارد افغانی

کمیسیون تدارکات ملی به ریاست معاون اقتصادی ریاست الوزراء، قرارداد 12 پروژه به ارزش حدود 5 میلیارد افغانی را منظور کرد. این پروژه‌ها شامل اعمار مراکز صحی در مناطق دوردست شماری از ولایات، قیرریزی بخش دوم‌ شاهراه بادغیس – فاریاب، اعمار دیوارهای استنادی در شاهراه بادغیس – فاریاب، نصب ایستگاه‌های فرعی انتقال برق نورالجهاد در هرات و شماری از پروژه‌های دیگر می‌باشد. با این حال مسئولان وزارت اقتصاد و برخی از مبصرین اقتصادی تطبیق این پروژه‌ها را در ایجاد فرصت‌های کاری و تقویت اقتصاد خانواده‌ها مهم می‌دانند.

کلید
18 سرطان 1403
منظوری 12 پروژه عمرانی به ارزش 5 میلیارد افغانی

کمیسیون تدارکات ملی از منظوری 12 پروژه عمرانی به ارزش حدود 5 میلیارد افغانی از سوی معاونت اقتصادی ریاست الوزراء خبر داده است.

این پروژه‌ها شامل اعمار مراکز صحی در مناطق دوردست شماری از ولایات، قیرریزی بخش دوم‌ شاهراه بادغیس – فاریاب، اعمار دیواهای استنادی در شاهراه بادغیس – فاریاب، نصب ایستگاه‌های فرعی انتقال برق نورالجهاد در هرات و شماری از پروژه‌های دیگر می باشد.

با این حال، مسئولان در وزارت اقتصاد می‌گویند که با توجه به توقف برخی از پروژه‌های عمرانی که قبلا توسط برخی از مؤسسات بین‌المللی در افغانستان تمویل می‌شد، تطبیق این پروژه‌ها با منابع داخلی پیامدهای خوبی اقتصادی برای مردم خواهد داشت.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو کلید می‌گوید:”هریک از این پروژه‌ها دارای اهمیت زیاد اقتصادی و اجتماعی بوده که با تطبیق آن فرصت‌های کاری برای مردم فراهم خواهد شد.”

در همین حال شماری از مبصرین اقتصادی تحقق پروژه‌های عمرانی را دربازسازی و تقویت اقتصاد مردم مفید توصیف می‌کنند.

تاج محمد تلاش، یکتن از این مبصرین می‌گوید:”تحقق این پروژه‌ها میزان فقر و بیکاری را کاهش می‌دهد و در نهایت باعث تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری درکشور می‌شود.”

محب‌الله شریف، یکتن دیگر از مبصرین اقتصادی نیز به این باور است که توجه به پروژه‌های عمرانی و تمویل آن ازعواید داخلی، وابستگی افغانستان را از کشورهای بیرونی تاحدی کاهش می‌دهد.

“تطبیق این پروژه‌ها در اقتصاد مردم افغانستان تاثیر مثبت خواهد داشت. همچنان تقاضای من این  است که در کنار تطبیق این پروژه‌ها، حکومت سرمایه گذااری‌های خارجی را نیز جذب کند و از جامعه جهانی نیز بخواهد که هرچه زودتر تحریم‌های وضع شده بر افغانستان و مشکلات بانکی را نیز برطرف کند.”

گفتنی است که پیش از این نیز شمار زیادی از پروژه‌های عمرانی با استفاده از منابع داخلی درولایت‌های مختلف تطبیق شده است.

مقام‌های امارت اسلامی همواره تاکید دارند که برای بهبود وضیعت اقتصادی کشور، تلاش می‌کنند با تطبیق پروژه‌های بزرگ، متوسط و کوچک فرصت‌های کاری را برای مردم، بدون اتکا به منابع مالی بیرونی فراهم سازند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2024 © TKG: A public media project of DHSA