ads

بیکاری زندگی کارگران را در نیمروز دشوار کرده است

شماری از شهروندان در ولایت نیمروز از افزایش بی‌کاری در این ولایت شکایت داشته و می‌گویند که کارگران زیادی در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. اما مسئولین محلی در این ولایت اطمینان می‌دهند که با آغاز پروژه‌های اشتغالزایی به مشکلات مردم رسیدگی خواهد شد.

محمد عمری و نبیلا اکبری
2 حمل 1402
بیکاری زندگی کارگران را در نیمروز دشوار کرده است

افزایش روزافزون بیکاری و توقف پروژه‌های خورد و بزرگ در نیمروز، رفته رفته زندگی شماری از کارگران را در این ولایت تلخ کرده است.

به محل تجمع کاریگران در یکی از چهارراهی‌های شهر می‌روم. آنجا با افرادی روبرو می‌شوم که به گفتۀ خودشان برای مدت زیادی در پروژه‌های عامه‌المنفعه کار کرده‌اند، اما اکنون بیکارند.

فضل احمد، یکی از این کارگران می‌گوید:”چندین روز است که انتظار می‌کشم تا کسی مرا به کار ببرد و بتوانم ازطریق آن نفقه فامیلم را بدست آورم. روزگار ما درست نیست. خواست ما این است که برای ما زمینه کار فراهم شود.”

همچنان اعظیم‌الله یکی دیگر از این کارگران می‌گوید که نه تنها زمینه‌های کار محدود شده است، بلکه اگر کاری پیدا شود هم مزد بسیار کمی به کارگران داده می‌شود.

“طوری که باید کار نیست، دوسه روز شده که در جایی کار پیدا کردم، اما از 200 تا 300افغانی مزد می‌دهد. این پول کفایت نان ظهر ما راهم نمی‌کند.”

از سوی دیگر برخی از فعالین جامعه مدنی در ولایت نیمروز از افزایش بی‌سابقه بی‌کاری سخن می‌گویند.

بهرام حقمل یکی از فعالین جامعه مدنی می‌گوید:”بعد ازتغییر نظام مشکلات اقتصادی دامنگیر مردم شد. به‌خصوص کارگران دچار مشکلات بیشتری شدند.”

وی از امارت اسلامی می‌خواهد که کار پروژه‌های نیمه کاره را که متوقف شده، دوباره  ازسر بگیرد تا مردم بیشتر از  این دچار بحران بشری نشوند.

 درعین حال محمد فیصل صحت، آگاه مسایل اجتماعی در ولایت نیمروز بی کاری را بزرگترین مشکل مردم عنوان کرده و می‌گوید:”نیاز است که حکومت و نهادهای مربوطه در راستای اشتغالزایی بیشتر توجه کنند تا کارگرانی که در داخل شهر و در چهارراهی‌ها تجمع می‌کنند، برسرکار شوند.”

وی نیز از امارت اسلامی می‌خواهد که با یک برنامه‌ریزی منظم در زمینۀ اشتغالزایی، قشر کاریگر جامعه را مصروف کار کند، زیرا به گفتۀ او این قشر جامعه بیشتر از لحاظ اقتصادی آسیب پذیرند.

اما مسئولین محلی در ولایت نیمروز برای مردم اطمینان می‌دهند که به مشکلات بیکاری رسیدگی خواهد شد.

مولوی محمد عمرزبیر، رییس کار و امور اجتماعی ولایت نیمروز می‌گوید:”ریاست کار و امور اجتماعی در نظر دارد که زمینۀ کار را برای افراد فراهم کند. هرزمان که پروژه‌ها رویدست گرفته شد، مطابق برنامه از افراد واجد شرایط استفاده می‌شود.”

وی تاکید می‌کند که امارات اسلامی متعهد به آبادنی در کشور می‌باشد  .

این درحالی است که باافزایش بیکاری در کشور تعداد زیادی از شهروندان اقدام به  مهاجرت کرده و با درپیش گرفتن راه‌های پراز خوف و خطر بسوی کشورهای دیگر شتافته‌اند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2023

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA