ads

اختصاص روز بین‌المللی‌آموزش به دختران افغان

 محروم شدن دختران افغان از آموزش سبب شده است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) روز جهانی بین المللی آموزش را به دختران افغان اختصاص دهد. این درحالی‌است که پس از حاکمیت امارت اسلامی بر افغانستان دختران بالاتر ازصنف ششم خانه‌نشین شده‌اند و بیش از دوماه است که تحصیل دختران در پوهنتون‌ها نیز به تعلیق درآمده است.

کلید
4 دلو 1401
اختصاص روز بین‌المللی‌آموزش به دختران افغان

بیست و چهارم جنوری ۲۰۲۳ میلادی‌ که مصادف است به سوم دلو 1401 خورشیدی، به نام روز بین‌المللی‌آموزش از سوی سازمان ملل متحد شناخته می‌شود. اما سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) امسال این روز را به دختران افغان اختصاص داده است. هدف از این کار اعاده فوری حق آموزش دختران افغان خوانده شده است.

این درحالی‌است از حاکمیت امارت اسلامی بر افغانستان دختران بالاتر ازصنف ششم خانه نشین شده اند و اجازه رفتن به مکتب را ندارند و بیش از دوماه است که تحصیل دختران در پوهنتون‌ها نیز تا امر ثانی به تعلیق درآمده است.

با این حال برخی از مبصرین سیاسی این تصمیم سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد را ارج‌گذاری به حق آموزش دختران افغان می‌خوانند، اما آنان می‌افزایند‌، نیاز است تا این مساله از طریق مفاهمه وگفت‌وگو حل شود.

سید قریب‌الله سادات، مبصر سیاسی می‌گوید:”متاسفانه مشکل تعلیم وتحصیل دختران سیاسی شده و  امارت اسلامی و جامعه جهانی هرکدام از این وضعیت به نفع خود استفاده سیاسی می‌برند. درحالی‌که  این مشکل از راه گفت‌وگو وتفاهم حل شدنی است.” 

درعین حال عبدالشکور دادرس، مبصر دیگر سیاسی می‌گوید که ادامه محرومیت تحصیلی و تعلیمی دختران هم برای جامعه و هم حکومت کنونی پیامدهای ناگوار خواهد داشت.

“تنها دختران و زنان افغان از این ناحیه متاثر نخواهند شد، بلکه تاثیرات منفی بر حکومت کنونی نیز بجا می‌گذارد. زیرا  قدرت وابسته به ارادۀ مردم است که با کم شدن آن قدرت حاکمیت نیز کم می‌شود.”

اما عبدالجمیل شیرانی، یکتن دیگر از مبصرین سیاسی به نتایج تلاش‌هایی که تاکنون برای رفع ممنوعیت تعلیم وتحصیل دختران صورت گرفته خوشبین است.

 او می‌گوید:”مقام‌های ارشد امارت اسلامی اطمینان داده‌اند که درآیندۀ نه چندان دور دروازه‌های مکاتب به‌روی دختران بالا تر از صنف ششم و همچنان دروازه‌های پوهنتون به‌روی دختران وزنان مطابق به فرهنگ اسلامی باز خواهد شد.”

روز بین المللی‌آموزش درحالی به دختران افغان اختصاص داده می‌شود که در ادامه سفرهای مقامات ارشد سازمان ملل متحد، دومین هیئت بلند پایه این سازمان به رهبری مارتین گریفیتس، رئیس ادارۀ هماهنگی کمک‌های بشردوستانۀ ملل متحد، وارد کابل شده تا درمورد رفع ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران با مقام‌های امارت اسلامی گفت‌وگو کند.

 

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2023

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA