ads

افزایش عواید شیرخان بندر

مسئولان گمرک در شیرخان بندر می‌گویند که در 15 ماه گذشته، عواید این بندر در مقایسه به سال‌های گذشته عواید افزایش یافتته است. به گفتۀ این مسئولان در این مدت بیش از یازده هزار  بارموتر ترانزیت شده است که نسبت گذشته افزایش بالاتر از 90 درصد را نشان می‌دهد.

عتیق‌الله رحیمی
13 قوس 1401
افزایش عواید شیرخان بندر

مسئولان گمرک شیرخان بندر می‌گویند که در 15 ماه گذشته بالاتر از 300 میلیون افغانی عواید این گمرک شده است، درحالیکه در مدت مشابه در دوران حکومت گذشته 10 میلیون افغانی عواید جمع آوری شده بود.

مولوی خیر الله صبغت، آمر عملیاتی گمرک شیرخان بندر به کلید دلیل افزایش عواید را در از بین بردن فساد و سهولت در ترانزیت بیان داشت.

به گفتهء او موترهای باربری در گذشته به تعداد 900 عراده بوده، ولی اکنون به بیشتر از 11 هزار عراده می‌رسد.

«به تمام تاجران اطمینان می‌دهیم که تمام مسئولان گمرک شب و روز در خدمت آنان استند. تاجران می‌توانند بدون هیچ مشکلی تجارت کرده و زمینۀ کار را برای مردم فراهم سازند.»

آمر عملیاتی گمرگ شیرخان بندر همچنان افزود که درحال حاضر زعال سنگ و دیگر مواد مورد ضروت کشورهای همسایه نیز از این بندر ترانزیت می‌شود.

از سوی دیگر راننده‌هایی که در این مسیر رفت آمد می‌کنند، به فراهم شدن زمینۀ کار برای تعدادی از شهروندان خوشبین استند. 

خان، یکی از این راننده‌ها می‌گوید:«ترانزیت بیشتر شده و سهولت هم ایجاد شده است.‌ برای کارگران نیز زمینۀ کار فراهم شده است.»

اما برخی از راننده‌ها شکایت دارند که مسئولان امارت اسلامی در چندین مکان بررسی از آنان پول می‌گیرند؛ کاری که در گذشته وجود نداشت.

ذبیح‌الله یکی از این راننده‌ها می‌گوید:« مبلغ 400 افغانی از پارچه‌ای گرفته می‌شود که نهاد مربوط آن معلوم نیست و 150 افغانی دیگر نیز گرفته می‌شود که ما حساب آنرا هم نمی‌دانیم.»

فریدون یکی دیگر از راننده‌ها نیز همین مشکل را تایید می‌کند:«چندین جای پول گرفته می‌شود، 400 افغانی در یکجا، 40  افغانی جای دیگر و 150 افغانی هم در جای دیگر.»

در همین حال یکی از راننده‌های تاجکستانی از وضعیت ترانزیت و رفت و آمد در این بندر راضی است، اما عدم دریافت ویزۀ افغانستان را مشکل اساسی می‌خواند.

سنکدر سعید، یکی از این راننده‌ها به کلید گفت:«راننده‌های ما بدون ویزه نمی‌توانند بیایند. موترهای ما را راننده‌های افغانی از سر مرز انتقال می‌دهند.»

این در حالی است که راننده‌گان و تاجران افغانستان نیز با مشکل ویزه تاجکستان مواجه  است. آنان می‌گویند که بدون ویزه نمی‌توانند به آن کشور بروند.

شیرخان بندر یکی از بنادر مهم تجارتی در زون شمالشرق به حساب می‌آید که اموال تجارتی از این بندر به تاجکستان و از آنجا به دیگر کشورهای آسیای میانه انتقال می‌شود.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2023

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA