ads

توقف صدها پروژه انکشافی و افزایش بیکاری در کشور

مقام های وزارت اقتصاد می‌گویند، توقف حدود 570 پروژه انکشافی از سوی دونر های خارجی ، باعث افزایش بیکاری در کشور شده است.

کلید
24 عقرب 1401
توقف صدها پروژه انکشافی و افزایش بیکاری در کشور

با این حال، کارشناسان مسایل اقتصادی، نبود سیاست و پالیسی منظم اقتصادی واتکا به کمک های بیرونی را نیز دلیل افزایش بیکاری در کشور می خوانند.

با گذشت هر روز سطح بیکاری در کشور رو به افزایش است و مردم به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان سرگردان اند.

با این حال، مقام های وزارت اقتصاد یک دلیل بلند رفتن میزان بیکاری را توقف صدها پروژه انکشافی و فعالیت موسسات بین المللی می خوانند.

عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت افتصاد در صحبت با رادیو کلید می‌گوید” دریک نیم سال گذشته حدود 570پروژه بزرگ اقتصادی که 75 فیصد تمویل کننده آن دونرهای خارجی بودند، توقف شده است.”

سخنگوی وزارت اقتصاد می افزاید که  قبل از سقوط جمهوریت 2300موسسه داخلی وخارجی نزد این وزارت ثبت بود اما اکنون تعداد معدود این موسسات، فعالیت دارند. “هم اکنون یک هزار و ده  موسسه داخلی وخارجی نزد ما ثبت است که در این میان یک تعداد آن هم به دلیل نبود دونر، پروژه ندارند.”

او همچنان می‌گوید که امارت اسلامی به درک مشکل بیکاری، تلاش دارد تا با تطبیق برنامه های ملی، زمینه اشتغال و تولید را در کشور فراهم سازد.

با این حال شماری از کارشناسان مسایل اقتصادی، دلیل عمده بلند رفتن میزان افراد بیکار را  نبود سیاست و پالیسی منظم اقتصادی، اتکا به کمک های بیرونی و سیاسی شدن مسایل بشری می خوانند.

نصیر رشتیا مبصراقتصادی در مورد می‌گوید: “متاسفانه اقتصاد افغانستان متکی به کمک های جامعه جهانی بود و پروژه های انکشافی و توسعه ای نیز حرکت داده نشده است. “

این مبصراقتصادی می افزاید، با توجه به امنیت و ثباتی که وجود دارد، زمینه سرمایه گذاری وعملی شدن پروژه های بزرگ اقتصادی وجود دارد که با سیاست و پالیسی درست اقتصادی می توان،  زمینه کار را برای هزاران فرد بیکار نیز مساعد ساخت.

لمرخپلواک، یکی دیگر از کارشناسان مسایل اقتصادی به این باور است که عدم تعامل جامعه جهانی با امارت اسلامی و بر عکس ‌آن مانع تحقق صدها پروژه بزرگ اقتصادی و  میزان بلند بیکاری شده است.”امارت اسلامی باید از هر روش که استفاده می کند، جامعه جهانی و دونرهای خارجی را قناعت دهد، تا مسایل بشری را سیاسی نسازند و به جای آن روی پروژه های ملی سرمایه گذاری کنند.”

 مبصرین سیاسی واقتصادی همچنان هشدار می دهندکه عدم توجه درجهت کاهش بیکاری، پیامدهای منفی دیگر به ویژه سیل از مهاجرت های غیرقانونی به کشورهای بیرونی خواهد شد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2022

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA