ads

برنامه آشناسازی افراد تازه مقرر شده با ادارات در بلخ

به هدف ارتقای ظرفیت آمرین و ولسوال‌های ولایت بلخ؛ برنامه آموزشی مسلکی یک روزه راه اندازی شد.

عبداللطیف سهاک
17 میزان 1401
برنامه آشناسازی افراد تازه مقرر شده با ادارات در بلخ

قدرت الله ابوحمزه والی بلخ، در این نشست گفت که انسان در هر حالت ضرورت به آموختن علم دارد و در صورتی‌که مسئولان خود را با زیورعلم آراسته نتوانند پیش برد امورات حکومت مشکل ساز خواهد بود.

اشتراک کننده‌گان این برنامه که همه تازه در ادارت حکومتی تعیین شده‌اند، راه‌اندزای چنین برنامه‌ی را در پیش برد کارهای اداره موثردانستند.

قدرت الله ابو حمزه، والی ولایت بلخ آموختن علم را یک ضرورت مهم جامعه دانسته و از تمام مسئولان ادارت دولتی خواست تا برای پیش‌برد بهتر کارهای شان خود را با زیورعلم آراسته سازند.

والی بلخ افزود، تا زمانی‌که ما علم نیاموزیم پیش برد امورات دولتی برای مان غیر ممکن و کارهای ما ناقص خواهد بود:”فضیلت انسان در علم است. شرافت و عزتی که خداوند برای انسان عطا کرده علت اش علم بود. ما و شما که امروز مسئولین دولتی هستیم، برای پیش‌برد کارهای مان نیاز به رهنمایی داریم. علم ضرورت است. فهمیدن و دانایی ضرور است.”

درهمین حال، شماری از مسئولان ادارات دولتی که در این برنامه یک روزه اشتراک کرده بودند، خواهان راه‌اندازی بیشتر چنین برنامه‌ها شدند.

قاری احسان الله کلی‌وال، مدیر ارزیابی تلویزیون ملی در این برنامه گفت:”در اکثر ادارت مجاهدین تعیین شده‌اند و آنها با کارهای اداری آشنایی ندارند. این سیمینار برای آنان مؤثر است تا بتوانند وقت کار، چگوگی کار، کارکن و مراجعین شان را بشناسند.”

در عین حال بشیراحمد، یکی دیگراز اشتراک کننده‌گان این برنامه، با استقبال از راه اندازی آن چنین برنامه‌ها را رهنمود خوبی برای پیش برد کارهای شان خواند.

 از سوی دیگر مولوی حافظ بشیر احمد، آمر مالی وحسابی پوهتون بلخ در این برنامه گفت:”اکثریت کارمندانی که جدیدا تقرر یافته‌اند، تجربه کمتر در رابطه به اصول اداری دارند. این برنامه ترتیب یافته تا کارکنان با اصول اداره آشنایی کامل حاصل کنند.”

این برنامه آموزشی درحالی برای کارکنان تازه گماشته در ادارات دولتی راه اندازی شده است که اکثریت این افراد در ادارات حکومتی فاقد تجربه کاری وتحصیلات مسلکی در رشته‌های کاری شان می‌باشند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2023

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA