ads

از کاهش آب‌های زیرزمینی تا علاقه‌مندی به شبکه آبرسانی

شهروندان در شهرمیمنه مرکزولایت فاریاب به دلیل سطح پایین آب‌های زیرزمینی و خشک شدن چاه‌ها مجبور شده‌اند به شبکه‌های آبرسانی رو بیاورند.

نویسنده: Samad Ali Nawazish
13 میزان 1401
از کاهش آب‌های زیرزمینی تا علاقه‌مندی به شبکه آبرسانی

آنان پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی و خشک شدن چاه‌های آب آشامیدنی شان را در یک سال پسین قابل نگرانی می‌دانند.

اکنون آنان شبکه‌های آبرسانی را در شهرمیمنه یکی از راه‌های صرفه‌جویی از آب آشامیدنی و حفظ آب های زیرزمینی می‌دانند.

احسان الله واحدی، یکی از شهروندان شهرمیمنه که به تازگی امتیاز این شبکه را بدست آورده است می‌گوید:”از یک سو حفر چاه‌های خودسرانه در منازل باعث پاین رفتن آب در سطح زمین گردیده و از سوی دیگر حفرچاه‌های سپتیک باعث آلوده شدن آب چاه‌ها در سطح شهرمیمنه می‌گردد.”

او می‌افزاید که شبکه‌های آبرسانی درکنار اینکه آب صحی برای شهروندان عرضه می‌کند از استفاده بی‌رویه آب نیز جلوگیری می‌کند.

وی از حکومت مرکزی می‌خواهدکه در زمینۀ استفاده از آب‌های زیرزمینی طرزالعمل یا قانونی را وضع کند تا از حفر چاه‌های خودسرانه و چاه‌های سپتیک که آب‌های زیرزمینی را آلوده می‌سازد، جلوگیری شود.

درعین حال ذبیح الله، یکی دیگر از شهروندان شهرمیمنه نیز خدمات شبکه آبرسانی را مفید و ارزنده دانسته و از مردم می‌خواهد که آب آن را از این شبکه‌های بگیرند.

او افزود که آب مایع حیات و نیاز مبرم تمام مردم است، از اینرو نباید آب را ضایع کرد و نسل‌های آینده را با مشکل مواجه ساخت.

درهمین حال، احمدفهیم حقجو، مسئول شبکه آبرسانی شهری ولایت فاریاب به کلید می‌گوید:” فاز اول این شبکه درسال 1397 با هزینۀ 254 میلیون افغانی قرارداد شده بود که 10 هزار خانواده را در شهرمیمنه تحت پوشش قرار می‌دهد.”

به گفتهء او کار فاز دوم این شبکه نیز سروی شده و در آینده‌ها تطبیق خواهد شد.

او افزود که در چند ماه اخیر همزمان با تغییرات اقلیمی و پایین رفتن سطح آب‌های تحت الارضی و خشک شدن چاه‌های آب آشامیدنی، روزانه حدود 40 درخواست کننده  را به شبکه آبرسانی وصل می‌کند.

این درحالی است که طی یکسال اخیر به دلیل خشک سالی‌های پیهم و کاهش میزان آب‌های زیر زمینی در سطح کشور، به ویژه در ولایت فاریاب، مردم با مشکلات جدی روبرو شده و از عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی نگرانی می‌کنند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2022

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA