ads

تولید کیک، کلچه و میتایی در ولایت ننگرهار افزایش یافته است

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که کارخانه‌های تولید کیک، کلچه و میتایی در ولایت ننگرهار، با سرمایه بیش از 16 میلیون افغانی، تولیدات شان را افزایش داده‌اند.

نویسنده: جمشید مجددی
5 حوت 1399
تولید کیک، کلچه و میتایی در ولایت ننگرهار افزایش یافته است

فواد احمدی؛ سخنگوی این وزارت به کلید گفت، در حال حاضر بیش از 100 کارخانه تولید کیک، کلچه و میتایی، در ولایت ننگرهار فعالیت دارند.
احمدی افزود، این کارخانه‌ها در یک شبانه‌روز 73 تُن کیک، کلچه و میتایی تولید می‌کنند که نیازمندی ولایت ننگرهار را مرفوع ساخته و تولیدات شان را به دیگر ولایت‌ها نیز عرضه می‌کنند.
بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت، در این کارخانه‌های تولیدی زمینه کار برای حدود دوهزار تن، به‌گونه مستقیم و غیر مستقیم، فراهم شده است.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2021

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA