ads

۲۱ فبروری/ ۳ حوت برابر است با روز جهانی زبان مادری برای حفظ زبان مادری مان باید کوشید!

نویسنده: Nilofar Niekpor
3 حوت 1399
۲۱ فبروری/ ۳ حوت برابر است با روز جهانی زبان مادری برای حفظ زبان مادری مان باید کوشید!
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2021

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA