ads

ده‌هزار معلم ولایات حوزه غرب هنوز نمرات زمین شان را صاحب نشده‌اند

کلیدگروپ از حوزه غرب دریافته‌است که بیش از ده‌هزار معلم در ولایات این حوزه هنوز نمرات زمین شان را نصیب نشده و ده‌ها میلیون افغانی پول دریافتی معلمین ولایت هرات که به هدف توزیع زمین از آنان گرفته شده، نیز اختلاس گردیده‌است.

سمیه ولی‌زاده
17 عقرب 1399
ده‌هزار معلم ولایات حوزه غرب هنوز نمرات زمین شان را صاحب نشده‌اند

در سال 1381 خورشیدی طبق فرمان رییس جمهور پیشین، روند توزیع زمین به معلمین مکاتب آغاز گردید.

گفته می‌شود، هر نمره زمین به مساحت 350 الی 400 مترمربع برای معلمین معارف در نظر گرفته شده‌است.

براساس طرزالعمل توزیع زمین به معلمان معارف، نمرات زمین باید به گونه‌ی رایگان در اختیار معلمین قرار گیرد و معلمین فقط مکلف‌اند که 500 افغانی پول تکس شهری را بپردازند.

اما یافته‌های کلید نشان می‌دهد که بیش از 4 هزار معلم  در ولایت هرات برای دریافت هر نمره زمین، مبلغ 13 هزار و 500 افغانی پول پرداخت نموده‌اند که در مجموع 39 میلیون افغانی می‌شود.

بسیاری از معلمان مکاتب هرات می‌گویند که ده سال قبل این پول را به حساب بانکی اداره‌ی معارف واریز نموده‌اند؛ اما تا کنون نه نمرات زمین شان را تصرف کرده‌اند و نه هم اسناد برای شان داده شده‌است.

اما اداره‌ی معارف هرات بیان می‌دارد که این مبلغ پول به منظور تنظیم امور شهری چون تهیه آب آشامیدنی، خط ‌اندازی،  سرک‌کشی، نمره‌بندی و ساخت نقشه از معلمین گرفته شده‌است.

مسوولان این اداره همچنان می‌گویند که تا حدودی این کارها انجام شده و روند توزیع زمین هم برای معلمین جریان دارد.

آنان می‌پذیرند که روند توزیع زمین برای معلمین بنا بر ادعای غصب و عدم منظوری نقشه شهرک از سوی مقام‌های مرکزی به کندی مواجه شده‌است.

این در حالی‌ست که اداره‌ی سارنوالی استیناف ولایت هرات به کلید می‌گوید، میلیون‌ها افغانی پول دریافتی معلمین توسط هشت تن از کارمندان پیشین و فعلی اداره‌ی معارف این ولایت اختلاس شده‌است.

اداره‌ی سارنوالی استیناف هرات تاکید دارد که دوسیه‌های این افراد به سارنوالی جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری ارجاع شده؛ اما تا کنون نتیجه‌ی نهایی این قضیه مشخص نیست.

این اداره بیان می‌دارد که در کنار این، 27 جریب زمین از شهرک معلمین ولایت هرات توسط یک تعداد افراد غصب شده‌است.

معلومات کلیدگروپ همچنان نشان می‌دهد که با گذشت سالیان زیاد از آغاز روند توزیع زمین، هنوز هم برای بیش از 10 هزار معلم معارف ولایت‌های حوزه غرب زمین توزیع نشده‌است.

براساس ارقام اداره‌های معارف حوزه غرب، ۲ هزار و ۵۰۰ معلم در بادغیس، ۵ هزار و ۹۱۵ معلم در غور، بیش از ۲ هزار معلم در هرات و ۳۰۰ معلم در بادغیس هنوز نمرات زمین شان را تصرف نکرده‌اند.

روسای معارف می‌گویند، کمبود زمین دولتی، تهدیدات امنیتی و غصب برخی از نمرات زمین در شهرک‌های معلمین ولایات غربی سبب شده که بسیاری از معلمان معارف از دریافت امتیاز زمین مستفید نشوند.

آنان تاکید دارند که به دلیل کمبود زمین تنها برای معلمین مکاتب سطح شهر زمین در نظر گرفته شده و معلمان مکاتب در سطح ولسوالی‌ها از این امتیاز تا کنون استفاده کرده نتواسته‌اند.

وزارت معارف عدم توزیع زمین برای برخی از معلمان را می‌پذیرد و تاکید دارد که این وزارت متعهد است تا برای همه معلمان رسمی زمین توزیع نماید.

اما این وزارت از اختلاس پول معلمین هرات که به هدف توزیع زمین از آنان اخذ گردیده، اظهار بی‌خبری می‌کند.

با وجود این، شماری از معلمان مکاتب هرات به کلید می‌گویند که ده سال قبل ده‌ها معلم برای تصرف یک نمره زمین، مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ افغانی پول به حساب بانکی اداره‌ی معارف پرداخت نموده‌اند، اما تا کنون نه زمین را تصرف کرده و نه هم پول شان مسترد شده‌است.

آنان دلیل اصلی ناپدیدشدن میلیون‌ها افغانی و بی‌سرپناهی حدود 4 هزار معلم را بی‌کفایتی عمل‌کرد مسوولان پیشین اداره معارف می‌پندارند.

خدیجه یکی از معلمان مکتب خواجه محمد تاکی می‌گوید، توزیع زمین به معلیمن به یک معما مبدل شده‌ و برخی از معلمین از موقعیت و مساحت زمین شان آگاهی ندارند.

ثریا؛ یکی دیگر از معلمان مکاتب هرات می‌باشد، می‌گوید که مسوولان پیشین اداره‌ی معارف هشدار داده بودند، معلمانی که  پول پرداخت نکنند، برای شان زمین توزیع نخواهد شد.

ثریا از این مسوولان نام نمی‌برد؛ اما می‌افزاید که بارها برای تصرف نمره‌ی زمین‌اش با جمعی از معلمان به اداره‌ی معارف مراجعه کردند، ولی مسوولان این اداره وعده‌های سر خرمن را داده‌اند.

حسین سلطان‌زی؛ یکی از معلمان اداره معارف هرات می‌گوید، آن‌عده از معلمینی که  نمرات زمین شان را تصرف نمودند، به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به اعمار آن نیستند.

آنان از حکومت می‌خواهند برای تمام معلمان معارف زمین توزیع شود و آنان را در قسمت اعمار ساختمان‌ها کمک نماید.

اما اداره‌ی معارف هرات می‌گوید که مبلغ 13 هزار و 500 افغانی از هر معلم به هدف تنظیم امور شهری گرفته شده بود.

عزیزالرحمن؛ معاون تعلیمات عمومی اداره‌ی معارف اختلاس پول دریافتی معلمین را توسط کارمندان اداره‌اش را تایید و یا رد نمی‌کند.

وی می‌گوید که ادعای غصب برخی از ساحات شهرک معلمین توسط شماری از افراد و عدم منظوری نقشه این شهرک از سوی مرکز سبب شد‌ه‌است تا روند توزیع زمین به معلمین با کندی روبه‌رو شود.

معاون اداره‌ی معارف هرات تصریح می‌کند که برای 2 هزار و 765 معلم سند زمین توزیع شده و به سایر معلمین به دلیل معضل فوق سند زمین تا کنون توزیع نشده‌است.

به گفته‌ی وی، اخیراً کمیسیون توزیع زمین برای معلمین، دوباره کار را شروع کرده‌است که اعضای آن نماینده‌هایی از امور مهاجرین، شهرسازی، شاروالی، انکشاف دهات، دفتر کمیسیون حقوق بشر، کار و امور اجتماعی، معارف و از شورای ولایتی  می‌باشند.

عزیزالرحمن، در ادامه خاطرنشان می‌سازد که اکنون روند توزیع زمین برای معلمین مرکز شهر و ولسوالی‌های انجیل، گذره، زنده‌جان و رباط سنگی جریان دارد.

او اضافه می‌کند که در یک سال اخیر، بیش از 160 نمره زمین برای معلمین مکاتب توزیع شده‌است.

از سویی هم، معاون اداره‌ی معارف هرات بیان می‌دارد که اکنون بیش از 25 جریب زمین از سوی مختارزاده‌ها تحت غصب قرار دارد.

در همین حال محمدفرهاد قاضی‌زاده؛ سارنوال مسوول بخش قضایای غصب اراضی در سارنوالی استیناف هرات می‌گوید که میلیون‌ها افغانی پول دریافتی معلمین به هدف توزیع زمین به آنان توسط شماری از کارمندان  اداره‌ی معارف اختلاس شده‌است.

قاضی‌زاده تاکید دارد که در پیوند به این قضیه دوسال قبل هشت تن از کارمندان پیشین و فعلی اداره معارف به سارنوالی جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری معرفی شدند و دوسیه آن‌ها نیز تحت بررسی قرار دارد.

به گفته‌ی وی، با گذشت دوسال هنوز نتیجه بررسی این دوسیه مشخص نشده و از مستردشدن پول معلمین هم خبری نیست.

محمدفرهاد قاضی‌زاده تصریح می‌کند که علاوه بر این ۲۵ جریب زمین از شهرک معلمین هرات توسط تعدادی از افزاد نیز غصب شده که این دوسیه هم تحت بررسی قرار دارد.

جیلانی فرهاد؛ سخنگوی والی هرات هم تایید می‌کند که پول برخی از معلمین مکاتب به هدف توزیع زمین به آن‌ها از سوی کارمندان پیشین اداره معارف اختلاس شده‌است.

فرهاد بیان می‌دارد که شماری از کارمندان اداره معارف دوسال قبل از سوی اداره محلی به خاطر اختلاس پول معلمین به سارنوالی معرفی شده‌اند.

سخنگوی والی هرات نمی‌گوید که چه کسانی و به چه تعداد افراد متهم، مورد بازجویی اداره‌های عدلی و قضایی قرار گرفته‌اند.

جیلانی فرهاد، با آن‌که می‌افزاید، اداره محلی برای تحقق عدالت در برابر پول اختلاس‌شده‌ی معلمین و غصب نمرات زمین معلمین متعهد است، اما وی تاکید دارد که از نتیجه‌ی این دوسیه‌ها معلوماتی در دست نیست.

نوریه نزهت؛ سخنگوی پیشین وزارت معارف از اختلاس پول معلمین به هدف توزیع زمین به آنان اظهار بی‌خبری کرد.

او گفت که نمرات زمین به گونه‌ی رایگان به معلمین معارف توزیع می‌شود و فقط 500 افغانی به خاطر پرداخت تکس شهری از آنان گرفته می شود.

یافته‌های کلید از ولایت فراه نشان می‌دهد که برای معلمین مکاتب این ولایت دور از ساحه شهر در جوار میدان هوایی زمین اختصاص داده شده و تمام معلمین معارف هم موفق به تصرف زمین نشده‌اند.

سیدعزیزاحمد هاشمی؛ رییس اداره معارف ولایت فراه می‌گوید که تاکنون فقط برای ۴۰۰ معلم مکاتب مرکز شهر زمین توزیع شده‌است.

هاشمی تاکید دارد که ۳۰۰ نمره زمین با مساحت ۸۰۰ الی یک هزار جریب زمین دیگر برای معلمین مکاتب مرکز شهر ضرورت است.

به گفته‌ی وی، مساحت هر نمره زمین ۳۵۰ الی ۴۰۰ متر در نظر گرفته شده و معملین به گونه‌ی رایگان این نمرات را تصرف نموده‌اند.

معلومات کلید گروپ از ولایت‌های غور و بادغیس نشان می‌دهد که معلمین سکتور معارف در این ولایات هنوز نتواسته‌اند از دریافت امتیاز زمین مستفید شوند.

مسوولان اداره معارف ولایت غور می‌گویند که ۴۲۲ نمره زمین با مساحت شش هزار و ۳۳۷ جریب زمین برای معلمین معارف در نظر گرفته شد؛ اما این اراضی از سوی برخی از زورمندان غصب گردیده بود.

احمدصابر نوری؛ رییس اداره معارف ولایت غور می‌گوید که  اکنون قضیه غصب نمرات زمین شهرک معلمین از سوی اداره‌های عدلی و قضایی فیصله نهایی شده و نمرات زمین در اختیار این اداره قرار داده شده‌است.

به گفته‌ی وی، به زودی ۴۲۲ نمره زمین برای معلمین معارف غور توزیع خواهد شد.

رییس اداره معارف غور اضافه می‌کند که این زمین‌ها تنها برای معلمین مرکز شهر توزیع می‌شود.

وی تصریح می‌کند که این رقم نمرات زمین برای همه معلمین رسمی بسنده نیست و به بیش از ۵۰۰ نمره زمین دیگر هم نیاز است.

یافته‌های کلید از ولایت بادغیس نشان می‌دهد که معلمین معارف در این ولایت به دلیل نبود زمین دولتی تاکنون نتوانستند از دریافت امتیاز زمین برخوردار شوند.

عبدالله مشکوانی؛ معاون تدریسی و سرپرست اداره معارف بادغیس به کلید می‌گوید که در بند سبزک این ولایت زمین دولتی وجود دارد، اما به دلیل دوری راه و تهدیدات امنیتی توزیع زمین از این ساحه برای معلمین غیرممکن است.

مشکوانی تاکید دارد؛ این ساحه در حال حاضر تحت حاکمیت طالبان قرار دارد.

به گفته‌ی وی، 2 هزار و 500 معلم رسمی در اداره معارف ثبت می‌باشند که تاکنون از امتیاز زمین مستفید نشده‌اند.

سرپرست اداره معارف بادغیس علاوه می‌کند که این معضل بارها با اداره‌ی محلی از طریق جلسات اداری در میان گذاشته شده، اما تا حال هیچ اقدامی صورت نگرفته‌است.

محمد میرزازاده؛ معاون والی بادغیس هم می‌گوید، یک متر مربع زمین دولتی در مرکز شهر وجود ندارد.

میرزازاده اضافه می‌کند که به وزارت معارف پیشنهاد شده تا از ولایت‌های همجوار بادغیس زمین برای معلمین این ولایت توزیع گردد.

او بیان می‌دارد که این پیشنهاد تاکنون تایید و یا رد نشده‌است.

اما نوریه نزهت؛ سخنگوی پیشین وزارت معارف گفت، تاکنون چنین پیشنهادی به این وزارت نشده‌است.

بانو نزهت کمبود زمین دولتی را در برخی از ولایت‌ها تایید کرد.

او به کلید گفت که تعهد در سطح رهبری وجود دارد تا برای تمام معلمین معارف زمین توزیع شود.

به گفته‌ی سخنگوی پیشین وزارت معارف، تاکنون 92 هزار نمره زمین برای معلمین مکاتب سراسر کشور توزیع شده‌است.

با این حال، شماری از اعضای ولسی جرگه از عدم تحقق وعده‌های حکومت جهت بهبود وضعیت معلمین معارف انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که در دو دهه‌ی اخیر، حکومت هیچ سهولت و آسایشی بر روند کار و وضعیت زنده‌گی معلمین فراهم نکرده‌است.

با این وجود، عمر نصیر مجددی؛ یکی از اعضای ولسی جرگه به معلمین معارف اطمینان می‌دهد که در قسمت ارتقای رتبه و تسریع روند توزیع زمین به معلمین تاکید می‌شود.

او می‌گوید که به‌زودی یک کمیسیون ویژه با حضور اعضای ولسی جرگه به خاطر تسریع روند توزیع زمین به معلمین از سوی رییس جمهور تشکیل خواهد شد.

گفتنی‌ست که بارها معلمین معارف به خاطر  افزایش امتیازات و حقوق شان اعتراض کرده و حتی چندین بار اعتصاب کاری نمودند؛ اما در مقابل حکومت برای آنان وعده‌ی اختصاص‌دادن امتیازات و حقوق بیش‌تری داده که به باور اغلب این تعهدات تاکنون میان‌خالی باقی مانده‌است.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA