ads

۲۰ میزان/ ۱۱ اکتوبر برابر است به روز جهانی دختر است. این روز یادآور آن است که باید فرصت‌های بیشتری برای دختران افغان فراهم شود.

نویسنده: Nilofar Niekpor
20 میزان 1399
۲۰ میزان/ ۱۱ اکتوبر برابر است به روز جهانی دختر است. این روز یادآور آن است که باید فرصت‌های بیشتری برای دختران افغان فراهم شود.
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA