ads

نمایشگاه دختران طراح، روز گذشته در هرات گشایش یافت

چهار تن از دختران هرات با طراحی وسایل مختلف خانه یک نمایشگاه سه روزه‌ در هرات برگزار نمودند.

مهرو سروری
1 اسد 1399
نمایشگاه دختران طراح، روز گذشته در هرات گشایش یافت

سپید منیر؛ یکی از برگزار کننده‌های این نمایشگاه گفت، در ایام قرنطین در خانه وسایل مختلف همچون میز، چوکی، و امثال انرا در خانه طراحی نموده است.
وی گفت، در طراحی این وسایل از هزینه بسیار کم و از جلوه‌های مختلف فرهنگی وهنری استفاده شده‌است.
به گفته‌ی او، با این طرح آنان تلاش نمودند تا به خودکفایی مالی برسند.
سبنا حسینی؛ بانوی دیگر این گروه گفت، علاقه و انگیزهی وی باعث شده تا در ۲۵ روز در همکاری سه بانوی دیگر، ۷۰ اثر را طراحی و به نمایش بگذارد.
او هدف از این برنامه را، معرفی صنعت طراحی در هرات عنوان نموده تاکید دارد زنان با تلاش دراین بخش می‌توانند نیازمندی های اقتصادی خود را مرفوع بسازند.
به باور وی، استقلال مالی زنان باعث کاهش خشونت‌ها در کشور نیز خواهد شد.
یک تن دیگر از این بانوان، از حکومت می‌خواهد که شرایط تحصیل و آموزش در این رشته را برای آنان در خارج کشور مساعد بسازد.
برخی از بازدیدگننده‌گان این نمایشگاه می‌گویند، برگزاری چنین برنامه‌ها، انگیزهی تلاش و استقلالیت مالی را دربانوان افزایش خواهد داد.
تعدادی هم برگزاری برنامه‌های این چنینی را گامی برای معرفی صنایع مختلف مانند صنعت طراحی عنوان می‌نمایند.
نیما صادقی؛ آگاه فرهنگی در این رابطه گفت، وزارت تحصیلات عالی برای رشد این صنعت می‌تواند دیپارتمنت و یا مضامینی در قالب طراحی در پوهنحی هنرهای پوهنتون هرات اضافه نماید.
در همین حال، آریا رووفیان؛ رییس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت، این نمایشگاه تلفیقی از ابتکار، خلاقیت و شگردهای مهم صنعت با استفاده از امکانات ابتدایی برگزار شده‌است.
آقای رووفیان تاکید کرد، بانوان هرات هم می‌توانند از ساده‌ترین امکانات برای شان شغل‌آفرینی نمایند.
گفتنی‌ست، با آن‌که شماری از دختران طراح، این صنعت را در بیرون از کشور آموخته‌اند، اما بنا به نبود کار یا بیکار اند و یا هم مصروف تحصیل در رشته‌ی دیگری می‌باشند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA