ads

انجمن‌ طبی اسلامی یا ایما از وزارت صحت انتقاد می‌کند

اعضای انجمن طبی اسلامی ادعا دارند که هرچند مسوولیت اداره شفاخانه افغان جاپان به دلیل تقاضای رهبری وزارت صحت عامه به شکل رضا کارانه در اختیار آنان قرار گرفته بود؛ اما پیش از ختم معیاد قرار داد با بر خورد غیرقانونی از کار برکنار شده اند.

محمد فصیح متوکل
19 سرطان 1399
انجمن‌ طبی اسلامی یا ایما از وزارت صحت انتقاد می‌کند

سید خالد راشد؛ رییس انجمن ‌طبی اسلامی افغانستان، به روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مبنی بر شریک سازی چگونه‌گی وضعیت شفاخانه افغان جاپان و اقدام یک جانبه وزارت صحت عامه می‌گوید باتوجهه به اینکه در جریان شرایط دشوار کرونایی، آنان به صورت رضاکارانه و داوطلبانه مسوولیت اداره بحران در شفاخانه افغان جاپان را به عهده گرفته اند، اما پس از کنترول وضعیت در این شفاخانه، پیش از ختم قرار داد، رهبری وزارت صحت با آنان برخورد غیرقانونی، شخصی و عقده‌مندانه کرده و تیم جدید را معرفی کرده اند.
از سوی هم، نجم‌السما شفاجو، رییس انجمن داکتران نسانی ولادی می‌گوید که در جریان شدت شیوع کرونا در بسیاری ولایت‌ها بالاتر از هفتاد درصد کارمندان آنان به کرونا مصاب شد و اما بجای تشویق، مورد توهین قرار گرفته اند.
از سویی هم، همزه مومن حکیمی، مسوول نهاد جوانان رضاکار مسلمان افغانستان می‌گوید که بیش از 5هزار رضا کار آنان در 34ولایت کشور در شرایط دشوار کرونایی مصروف کار بوده اند و اما در اخیر از سوی وزارت صحت عامه با برخورد غیر منتظره مواجه شده اند.
وی، هشدار می‌دهد اگر با آنان اعاده حیثیت صورت نگیرد؛ دست به اعتراضات دادخواهانه می‌زنند.
هرچند اعضای انجمن‌ طبی اسلامی افغانستان یا ایما ادعا دارند که رهبری جدید شفاخانه افغان جاپان بخاطر کنار زدن آنان معرفی شده اند ، اما مسوولان وزارت صحت عامه می‌گویند که تیم جدید حمایوی بخاطر مدیریت بهتر شفاخانه های افغان جاپان و علی جناح معرفی شده اند.
اکمل سمسور؛ سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که تیم جدید به عوض انجمن طبی اسلامی نه بل، برای همکاری و حمایت آنان تعین شده اند.
این در حالی‌ست که پیش از این نیز، در شماری از موارد رهبری شفاخانه افغان جاپان به فساد، ناکاریی و بی توجهی از سوی مریض‌داران متهم شده بودند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA