ads

وزارت داخله: تقاضاها سبب شده که کشت و قاچاق مواد مخدر بیشتر شود.

معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که از آغاز سال 2019 میلادی تاکنون 5620 تن خلاف‌کاران در عرصه موادمخدر دست‌گیر شده‌اند.

محمدفصیح متوکل
9 سرطان 1399
وزارت داخله: تقاضاها سبب شده که کشت و قاچاق مواد مخدر بیشتر شود.
صفحات اجتماعی

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می‌گوید که از آغاز سال 2019 میلادی تاکنون 5620 تن خلاف‌کاران در عرصه موادمخدر دست‌گیر شده‌اند.

محمد هاشم اورتاق، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، امروز در نشست خیری گفت که کشت و قاچاق مواد مخدر یک معضل ملی و بین‌المللی است که بدون همکاری کشورهای منطقه و جهان مبارزه با آن ناممکن است.

به گفته وی، موجودیت تقاضا سبب شده که کشت و قاچاق مواد مخدر بیشتر شود.

او می‌گوبد از آغاز سال 2019میلادی تاکنون این معینیت، 4833 عملیات برای شناسایی افراد متهم به کشت و قاچاق مواد مخدر انجام داده اند که 5620 تن متهم به دست داشتن به کشت و قاچاق مواد مخدر دستگیر شده و از این میان 89 تن کار مندان خدمات عامه و 9 تن دیگر اتباع خارجی اند.

همچنان، معین معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله افزود که مواد مخدر در میان جوانان در  تحصیلات عالی و مکاتب کشور وارد شده که سبب نگرانی مردم و دولت شده است.

به گفته وی، تلاش ها جریان دارد تا جوانان با حمایت والدین شان از این وضعیت نجات داده شوند.

اورتاق افزود که بیشترین کشت‌زارهای کوکنار در مناطق تحت تسلط طالبان موقعیت دارند و این گروه از این طریق عواید هنگفت به دست می‌آورد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA