ads

کمیته اضطرار کابل، 5 میلیون افغانی را برخلاف وجه مصرف بودجه، مصرف کرده‌است

معلومات کلیدگروپ نشان می‌دهد که کمیته‌ی اضطرار کابل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ضمن این‌که طی یک ماه نتوانسته روند توزیع کمک‌ها را به نیازمندان شهر کابل آغاز کند، حدود 5 میلیون افغانی را برخلاف وجه مصرف بودجه اختصاص‌یافته‌ی کابل، طی فعالیت‌های موازی با وزارت صحت عامه و کمیته‌ی دولتی ارتباطات عامه جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به مصرف رسانده‌است.

گزارش تحقیقی: بهشته محمدی
11 ثور 1399
کمیته اضطرار کابل، 5 میلیون افغانی را برخلاف وجه مصرف بودجه، مصرف کرده‌است

مسوولان کمیته اضطرار کابل مدعی‌اند که این کمیته از 500 ملیون افغانی که برای ولایت کابل اختصاص یافته، حدود ۵ میلیون افغانی را تنها جهت آگاهی‌دهی و تهیه لوازم صحی، به مصرف رسانده‌است.
اما وزارت مالیه می‌گوید که 500 میلیون افغانی جهت رسیده‌گی به مسایل اقتصادی و کمک به نیازمندان شهر کابل اختصاص یافته است و برای تهیه خدمات صحی و وسایل محافظتی از ویروس کرونا برای وزارت صحت عامه بودجه‌ی جداگانه اختصاص یافته است.
براساس اسنادی که از سوی وزارت مالیه به دسترس کلید گروپ قرار گرفته، بیش از 1.1 میلیارد افغانی برای وزارت صحت عامه جهت تهیه لوازم صحی و مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده شده‌است.

این یافته‌ها به رویت سند مذکور نشان می‌دهد که حدود ۷۷ میلیون افغانی جهت آگاهی‌دهی برای کمیته دولتی ارتباطات عامه جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اختصاص یافته است که به اساس معلومات کمیته متذکره الی 19 حمل سال جاری، ۲۷ میلیون افغانی آن توسط این کمیته به مصرف رسیده‌است.
با این همه، شهروندان کابل، نهادهای مدنی و نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه از وجود فساد و احتمال دست‌برد در بودجه‌ی اختصاص‌یافته‌ی شهر کابل برای کمک‌رسانی و مجادله با ویروس کرونا اظهار نگرانی می‌کنند.
از سویی هم، یافته‌های کلید که به اساس مصاحبه با مسوولان کمیته اضطرار کابل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تهیه شده، نشان می‌دهد که این کمیته با بیش از یک ماه تلاش، نتوانسته است که لیست واحد از نیازمندان شهر کابل را که در روزهای وضع محدودیت‌ها برای گشت‌وگذار متضرر شده‌اند، جهت کمک‌رسانی، تهیه و ترتیب کند.

در همین حال، معلومات کلید گروپ که به اساس مصاحبه با مسوولان شاروالی، اداره احصاییه و معلومات و مقام ولایت کابل تهیه شده، نشان می‌دهد که هیچ یک از ادارات مذکور، لیست جامع از نیازمندان را ندارند تا براساس آن به مستحقان شهر کابل، در روز‌های وضع محدودیت بر گشت‌وگذار، کمک‌رسانی شود.

مسوولان کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا در ولایت کابل تایید می‌کنند که نبود میکانیزم جامع و منظم، در روند توزیع گندم برای نیازمندان شهر کابل، چالش‌زا بوده و باعث پراکنده‌گی کمک‌ها به نیازمندان شده‌است.

چه‌گونه‌گی مصرف ۵ میلیون افغانی از بودجه کمیته اضطرار ولایت کابل
یافته‌های کلیدگروپ نشان می‌دهد، با آن‌که برای وزارت صحت عامه برای تهیه لوازم صحی و برای کمیته دولتی ارتباطات عامه جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، بودجه‌های جداگانه اختصاص یافته، اما کمیته اضطرار کابل نیز مدعی است که حدود ۵ میلیون افغانی را از بودجه اختصاص‌یافته‌ی این ولایت، در این جهت به مصرف رسانده‌است.

مسوولان کمیته جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کابل می‌گویند که در چوکات کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا در ولایت کابل هشت کمیته‌ی فرعی فعالیت دارد که شامل کمیته صحی، کمیته اطلاعات و آگاهی عامه، کمیته کنترول و نظارت، کمیته امداد به مستحقین، کمیته مالی، کمیته کنترول قیم و کمیته امنیتی می‌باشد و هرکدام شان می‌توانند از مجموع حدود ۵۰۰ میلیون افغانی که برای ولایت کابل اختصاص یافته است، مصرف کنند.
وزارت مالیه اما با رد این گفته‎ها می‎گوید که بودجه اختصاصی 500 میلیونی ولایت کابل تنها در جهت پوشش اقتصادی نیازمندان شهر کابل اختصاص یافته است.

شمعروز خان مسجدی؛ سخنگوی وزارت مالیه در مصاحبه با کلید گفت که 2.3 میلیارد که مشمول 500 میلیون بودجه کابل نیز می‎باشد، برای مسایل اقتصادی و کمک به نیازمندان تعدیل شده‎است.

اما ناصر مهری؛ سخنگوی والی کابل در مصاحبه با کلید گفت که از بودجه یادشده تا کنون، حدود ۵ میلیون افغانی جهت آگاهی‌دهی به مصرف رسیده‌است.
از سویی هم، سیف‌الدین نظامی؛ رییس دارالانشای کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا در کابل، با وضاحت بیشتر از مصرف بودجه‌ی اختصاص‌یافته‌ی کابل گفت که تمامی مصارف کمیته اضطرار در کابل از بودجه اختصاص‌یافته‌ی این ولایت صورت می‌گیرد.
وی افزود که پنج میلیون افغانی که از بودجه‌ی ۵۰۰ میلیونی به مصرف رسیده‌است تنها برای آگاهی‌دهی نبوده، بلکه برای تهیه لوازم صحی نیز به مصرف رسیده‌است.
با این حال، سندی که از سوی وزارت مالیه به دست‌رس کلیدگروپ قرار گرفته نشان می‌دهد که برای نیازمندی وجوه بابت مراکز مراقبت‌های جدی از کنترول کوید-19 به وزارت صحت عامه بیش از 1.1 میلیارد افغانی و جهت آگاهی عامه، حدود 77 میلیون افغانی به طور جداگانه اختصاص یافته است.
بر رویت این سند، بیش از 2.3 میلیارد افغانی برای کمیته‌های اضطرار ولایات جهت کمک به نیازمندان تعدیل شده‌است.

نگرانی‌ها از احتمال فساد
بررسی کلیدگروپ نشان می‌دهد که باشنده‌گان شهر کابل، نهادهای نظارت‌کننده و نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه از احتمال وجود فساد در مصرف بودجه‌ی اختصاص‌یافته برای کمیته مبارزه با ویروس کرونا در شهر کابل، نگرانی دارند.
خالده علی‌زاده؛ یک‌تن از باشنده‌گان شهر کابل می‌گوید که با درنظرداشت سابقه‌ی فساد در ادارات دولتی، از مصرف شفاف بودجه‌ی مجادله با ویروس کرونا در کابل اطمینان ندارد.
از سویی هم، دیدبان شفافیت افغانستان، مصرف بودجه‌های یادشده را معروض به فساد دانسته می‌گوید که دولت افغانستان سیستم منظم نظارتی بر کارکرد ادارات و کمیسیون‌هایی که برای مبارزه با ویروس کرونا فعالیت دارند، ندارد و به همین دلیل امکان فساد و دست‌برد در این بودجه‌ها وجود دارد.
ناصر تیموری؛ یکی از مسوولان دیدبان شفافیت افغانستان در مصاحبه با کلید گفت، با آن‌که در ترکیب کمیته‌های اضطراری مبارزه با ویروس کرونا، اقشار مختلف وجود دارد، اما نبود سیستم نظارتی دقیق از توزیع کمک‌ها به نیازمندان، زمینه را برای فساد گسترده مهیا می‌سازد.
از سویی هم، نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه نیز از احتمال فساد، دست‌برد و عدم استفاده‌ی موثر از بودجه‌ی اختصاص‌یافته‌ی ولایات برای مجادله با کرونا و کمک‌رسانی به نیازمندان، ابراز نگرانی می‌کنند.

جاوید ساپی؛ نماینده‌ی مردم کنر در ولسی جرگه می‌گوید که تا کنون هیچ‌گونه استفاده‌ی موثر از بودجه‌ی کمک‌رسانی در جریان وضع محدودیت‌ها بر گشت‌وگذار صورت نگرفته و هرگونه مصرف از این بودجه، نشان‌دهنده‌ی فساد گسترده می‌باشد.
با این حال، مقام ولایت کابل که در راس کمیته‌ی اضطرار جلوگیری از ویروس کرونا در این ولایت قرار دارد، وجود فساد را در مصرف این بودجه رد کرده و از تلاش‌ها برای جلوگیری فساد در توزیع کمک‌ها در شهر کابل سخن می‌زند.
ناصر مهری؛ سخنگوی والی کابل در مصاحبه با کلید گفت که آنان به منظور رساندن کمک‌ها به مستحقین و جلوگیری از فساد تلاش دارند تا یک لیست جامع و واحد از مستحقین کابل تهیه کنند.

تاخیر در کمک‌رسانی و ناتوانی در تهیه لیست نیازمندان
براساس یافته‌های کلیدگروپ، بیش از یک ماه از تلاش‌ها برای تهیه لیست نیازمندان کابل برای کمک‌رسانی در روزهای وضع محدودیت بر گشت‌وگذار می‌گذرد، اما تا کنون کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا در کابل به آن دست نیافته است.
با این حال، مردم و نهادهای نظارت‌کننده از عدم رسیدن به موقع کمک‌ها برای نیازمندان، ابراز نگرانی کرده می‌گویند که تاخیر در کمک‌رسانی می‌تواند به قیمت جان نیازمندان تمام شود.
هارون نیازی؛ یک‌تن از باشنده‌گان شهر کابل در مصاحبه با کلید گفت که بیشتر باشنده‌گان شهر کابل به شکل روزمزد کار می‌کنند و قادر به تهیه مواد غذایی یک ماهه‌ی خود نیستند.
به گفته‌ی وی، در روزهای وضع محدودیت بر گشت‌وگذار، مزد روزانه‌ی اکثر کسبه‌کاران کابل متوقف شده و اگر کمک‌ها به اسرع وقت به نیازمندان نرسد، به قیمت جان آنان تمام خواهد شد.

با این همه، نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه نیز از عدم استفاده موثر کمک‌ها خبر داده می‌گویند، تا کنون هیچ‌گونه استفاده‌ی موثر از بودجه‌های اختصاص‌یافته برای ولایات صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، دیدبان شفافیت افغانستان از کندکاری ادارات ذیربط و کمیته‌ی اضطراری مبارزه با ویروس کرونا در کابل انتقاد کرده می‌گوید که ناتوانی در تهیه لیست نیازمندان ظرف یک ماه، نشان‌دهنده‌ی ضعف آنان می‌باشد.
ناصر تیموری؛ یکی از مسوولان دیدبان شفافیت افغانستان در مصاحبه با کلید گفت که تاخیر در کمک‌رسانی می‌تواند، جان عده‌ی کثیری از مردم کابل را تهدید کند.
با این حال، مقام ولایت کابل که در راس کمیته اضطرار مجادله با ویروس کرونا در این ولایت قرار دارد می‌گوید که این اداره در هماهنگی با ادارات سره‌میاشت، احصاییه و معلومات و شاروالی کابل، تلاش دارد تا هرچه‌زودتر لیست واحد از نیازمندان شهر کابل را تهیه کند.
ناصر مهری؛ سخنگوی والی کابل در مصاحبه با کلید گفت که پس از هماهنگی کمیته‌ی اضطرار با اداره‌ی احصاییه و معلومات، این اداره کار سروی مردم را آغاز کرده‌است.
وی افزود که به همکاری کمتیه‌های فرعی که در نواحی مختلف شهر کابل قرار دارند و تحت مدیریت ولایت کابل می‌باشند،‌ لیست نیازمندان از تمامی نواحی تهیه شده و کار روی توحید لیست‌های متذکره به همکاری ادارت یادشده، جریان دارد.
به گفته‌ی وی، برای رسیده‌گی هرچه‌زودتر به نیازمندان، روند توزیع گندم از ذخایر استراتژیک وزارت زراعت آغاز شد که ۱۶۰ هزار خانواده مستحق را در بر گرفت.
وی در ادامه گفت که در صورت تهیه لیستی که حداقل ۳۰۰ تا ۵۰۰ خانواده را در بر داشته باشد، روند توزیع کمک‌ها آغاز خواهد شد.
در همین حال، اداره احصاییه و معلومات به کلید گفت که عنقریب این اداره، سروی خانه‌وار را برای شناسایی دقیق نیازمندان آغاز خواهد کرد.
روینا شهابی؛ سخنگوی اداره احصاییه و معلومات، طی پیام نوشتاری به کلید گفت که پس از تکمیل سروی مذکور، نتایج آن با ارگان‌های محل شریک خواهد شد.
از سویی هم، شاروالی کابل از روند آغاز تهیه لیست نیازمندان براساس بررسی مسوولان نواحی، وکلای گذر، و تشخیص نیازمندان توسط ملا امامان خبر می‌دهد.
نرگس مومند؛ سخنگوی شاروالی کابل در مصاحبه با کلید گفت که روند تهیه لیست و توزیع کمک‌ها در هماهنگی با جامعه مدنی، علما و شورای ولایتی صورت می‌گیرد.
از جانب دیگر، اداره‌ی سره‌میاست نیز از آغاز هرچه‌زودتر کمک‌های خود به نیازمندان خبر داده می‌گوید که این اداره براساس سروی‌های قبلی، لیست تعدادی از نیازندان را دارد و به کمیته‌ی اضطرار شریک خواهد کرد.
نور آغا صاحب‌زاده؛ سخنگوی سره‌میاشت در مصاحبه با کلید گفت که این اداره تیم‌های مشخص برای تشخیص نیازمندان دارد.

نبود میکانیزم درست برای توزیع گندم در شهر کابل و چالش‌های ناشی از آن
براساس یافته‌های کلیدگروپ، کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا در ولایت کابل برای کمک‌رسانی به نیازمندان شهر کابل در روزهای وضع محدودیت بر گشت‌وگذار، روند توزیع گندم را از ذخایر استراتژیک وزارت زراعت آغاز کرد، اما به دلیل نبود میکانیزم منظم، این روند به چالش مواجه شد.
یافته‌های کلیدگروپ براساس مصاحبه با مسوولان کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا در ولایت کابل نشان می‌دهد، با آن‌که به هر خانواده‌ی نیازمند، حدود 50 کیلو گندم مد نظر گرفته شده بود، اما به دلیل نبود لیست جامع از نیازمندان شهر کابل، در بسیاری از مناطق شهر کابل، بوری ‌های 50 کیلویی گندم بین نیازمندان تقسیم شده‌است.

ناصر مهری؛ سخنگوی والی کابل در مصاحبه با کلید گفت که براساس میکانیزم کمیته‌ی اضطرار شهر کابل، لیست دریافت‌کننده‌گان گندم از نواحی مختلف این شهر، توسط وکلای گذر تهیه و به تایید ملا امامان رسید.
به گفته‌ی وی، لیست‌های مذکور، نشان‌دهنده‌ی جمیعت واقعی نیازمندان گندم نبود و در شماری از مناطق کابل توزیع‌کننده‌گان گندم در جریان توزیع، ناگزیر به تقسیم بوری‌های 50 کیلویی بین چندین خانواده شدند.
وی همچنان افزود که حدود 8 هزار تن گندم از ذخایر استراتژیک وزارت زراعت بین 160 هزار خانواده‌ی نیازمند در شهر کابل خارج از بودجه‌ی اختصاص‌یافته‌ی کمیته اضطرار توزیع شده‌است.
به گفته‌ی سخنگوی والی کابل، روند توزیع گندم به نیازمندان در حال حاضر متوقف شده‌است، اما پس از تکمیل تهیه لیست واحد از نیازمندان، این روند دوباره آغاز خواهد شد.
در همین حال، وزارت زراعت می‌گوید که این وزارت حدود 24 هزار متریک تن گندم در ذخایر استراتژیک خود دارد و براساس حکم رییس‌جمهور، از این ذخایر برای کمک‌رسانی به نیازمندان در ولایات که در آن محدودیت بر گشت‌وگذار وضع شده است، استفاده صورت می‌گیرد.
اکبر رستمی؛ سخنگوی وزارت زراعت در مصاحبه با کلید گفت که برای شهر کابل 10 هزار متریک تن گندم از ذخایر استراتژیک این وزارت در نظر گرفته شده که در اختیار کمیته‌های اضطرار ولایات قرار گرفته است.
گفتنی‌ست که بیش از یک ماه از وضع محودودیت بر گشت‌وگذار در شهر کابل می‌گذرد، اما تا کنون حکومت افغانستان نتوانسته که میکانیزم جامع برای کمک‌رسانی به نیازمندان تهیه کند و براساس آن، روند توزیع منظم کمک به آن‌ها آغاز شود.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2022

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA