ads

بن‌بستی که بازهم نشکست

بی‌نتیجه‌ماندن سفر مایک پمپئو؛ وزیر امور خارجه امریکا به افغانستان برای حل بن‌بست سیاسی به‌وجودآمده، باعث کاهش یک ملیارد دالر در کمک‌های آن کشور به افغانستان گردید. دور از تصور نیست که تداوم موقف‌گیری‌های سیاسیون افغان برای رسیدن به قدرت، پیامدهای ناگوارتری هم برای سیاسیون و هم برای مردم در پی داشته باشد.

نویسنده: Atash
6 حمل ,1399
بن‌بستی که بازهم نشکست

بی‌نتیجه‌ماندن سفر مایک پمپئو؛ وزیر امور خارجه امریکا به افغانستان برای حل بن‌بست سیاسی به‌وجودآمده، باعث کاهش یک ملیارد دالر در کمک‌های آن کشور به افغانستان گردید. دور از تصور نیست که تداوم موقف‌گیری‌های سیاسیون افغان برای رسیدن به قدرت، پیامدهای ناگوارتری هم برای سیاسیون و هم برای مردم در پی داشته باشد.
مایک پمپیو؛ وزیر امرو خارجه ایالات متحده امریکا دیروز برای حل بن‌بست سیاسی میان سیاسیون افغان به کابل آمد، اما در آخرین دقایق این میانجی‌گری، گفت‌وگوهای وی به بن‌بست رسید.
وزارت امور خارجه ایالات متحده به دنبال این بن‌بست، در اعلامیه‌ای نوشت که سران سیاسی افغان برخورد نامسوولانه نموده و ایالات متحده سطح کمک‌هایش را در سال 2020 تا یک ملیارد دالر کاهش می‌دهد و در سال 2021 نیز تا یک ملیارد دیگر در آن کاهش خواهد آورد.
تندی و صراحت این اعلامیه، بیان‌گر آن است که طرف‌های این گفت‌وگو هیچ نوع آماده‌گی برای عقبپ‌نشینی از مواضع خویش نداشته و ایالات متحده را واداشته‌اند تا چنین فشاری را وارد کند. اما پرسش این است که آیا پیامدهای این فشار، تنها بر طرف‌های سیاسی اثر می‌گذارد و یا مردم افغانستان هم به گونه‌ی مستقیم از آن آسیب می‌بینند؟
توقع برده می‌شود که ایالات متحده امریکا به عنوان دوست ستراتیژیک افغانستان و با درنظرداشت شکننده‌گی اوضاع در این کشور، نباید به چنین اقداماتی متوسل شود.
سران سیاسی افغانستان نیز که بر سر قدرت تا هنوز با هم به تفاهم نرسیده‌اند. با درک اوضاع و احوال کنونی از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی در مورد اتخاذ چنین تصامیمی به سطحی‌نگری نپردازند.
شک نیست که موضع‌گیری جدید امریکا تاثیر مستقیم بر افغانستان خواهد داشت و اوضاع را بیشتر از پیش به بن‌بست و در نهایت به بحران جدی خواهد کشاند که مهار آن در توان هیچ‌کسی نخواهد بود.
با این طرز دید باید گفت که موقف‌گیری‌های غیرمسوولانه‌ی سران سیاسی افغانستان، جداً قابل انتقاد است. مردم افغانستان دیدند که داکتر غنی و داکتر عبدالله هردو داد از حکومت همه‌شمول می‌زنند و برای بیرون‌رفت از بحران موجود، گفت‌وگو را یگانه راه حل می‌دانند، اما در عمل به آن نمی‌پردازند.
در چنین حالتی باور مردم این است که افغانستان با همکاری جامعه جهانی و دوستان ستراتیژیک خود برای بیرون‌رفت از بحران و بن‌بست‌های سیاسی دست به کار شود و ایالات متحده امریکا نیز چنان‌چه در اعلامیه وزارت خارجه آن آمده است در رسیدن به صلح و ثبات افغانستان را کمک کند.
در اخیر این اعلامیه می‌خوانیم که ایالات متحده هنوز باورمند است که توافق سیاسی یگانه راه حل برای این منازعه است و اگر رهبران افغانستان تصمیم بگیرند که حکومتی همه‌شمول بسازند، ایالات متحده آماده است از این تلاش‌ها حمایت کند و تغییرات که امروز به راه افتاده است را بازنگری کند.
به باور مردم بازنگری روی این تصمیم امریکا، نیازی است که احساس می‌شود و لازم است که رهبران افغانستان، برای تامین ثبات در افغانستان تلاش ورزند تا کشور به یک صلح دایمی برسد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA