مدغم‌سازی 9 اداره‌ی دولتی در ولایات غرب کشور، عملی نشده است
1 ثور ,1399