گزارش های تصویری

۶ حمل ۱۳۹۹
گزارشگرویدیوئی: شکرالله عصمت

انتقال گمرکات حوزه غرب از شهر به بنادر تجارتی، سبب کاهش عواید حکومت شده‌ است

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد