ads

مقامات بامیان: امکانات و بودجه برای مبارزه با ویروس کرونا در اختیار ما نیست

مقام‌های اداره محلی ولایت بامیان می‌گویند که آنان برای جلوگیری و مبارزه با ویروس کرونا آماده‌گی‌های شان را گرفته‌اند، اما بودجه و امکانات در دست ندارند.

نویسنده: Atash
29 حوت 1398
مقامات بامیان: امکانات و بودجه برای مبارزه با ویروس کرونا در اختیار ما نیست

مقام‌های اداره محلی ولایت بامیان می‌گویند که آنان برای جلوگیری و مبارزه با ویروس کرونا آماده‌گی‌های شان را گرفته‌اند، اما بودجه و امکانات در دست ندارند.
محمد طاهر زهیر؛ والی ولایت بامیان می‌گوید که یک کمیته‌ی حالت اضطرار را به‌خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این ولایت ایجاد نموده است، اما امکانات و بودجه کافی در اخیتار ندارند تا با این ویروس خطر ناک مبارزه کنند.
والی ولایت بامیان از مردم خواست که تدابیر جلوگیری از ویروس کرونا، رهنمایی وزرات صحت عامه و حفظ‌الصحه را مراعات کنند و همچنان از نهادهای بین‌المللی خواهان کمک و همکاری در این بخش شد.
از چند روز به این طرف، ده‌ها نفر از کشور ایران به بامیان برگشت نموده‌اند که باعث نگرانی باشنده‌های این ولایت شده است. آنان از بخش‌های صحی می خواهند افراد و اشخاص که از کشورهای خارجی به این ولایت میایند، باید معاینه و قرنطین شود.
رضا احمدی؛ یکی از جوانان بامیان می‌گوید که برای پیش‌گیری از ویروس کرونا باید همه مردم آماده باشند و در مراسم عمومی، گردهمایی و ختم قرآن شرکت نکنند.
کمبود مراکز صحی، نبود واکسین برای ویروس کرونا و عدم بودجه از مشکلات جدی باشنده‌های بامیان است و آنان خواهان توجه جدی در این بخش شدند.
از سویی هم، داکتر سید حبیب الله؛ سرپرست صحت عامه ولایت بامیان ‌می‌گوید که در این ولایت یک مرکز صحی 10 بستره برای مریضان کرونا در نظر گرفته شده است، اما کافی نمی‌باشد
تا کنون بیش از 292 نفر از کشور ایران به بامیان برگشت نموده که یک نفر مشکوک به ویروس کرونا به شفاخانه ولایتی بامیان به ثبت رسیده و بعد از 24 ساعت جواب معاینه‌اش منفی آمده است.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2023

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA