ads

مجتمع صلاح امیدوار است که گفت‌وگو‌های صلح، سبب آتش‌بس دایمی شود

یافته‌های سروی‌ تازه مجتمع صلاح در پیوند به برداشت‌های مردم ‌در مورد پروسه صلح نشان‌می‌دهد که ‌شهروندان‌کشور فساد اداری و‌ کشور‌های همسایه‌ را ‌مانع بزرگ ‌در برابر ‌پروسه صلح ‌می‌دانند.

نویسنده: Atash
28 حوت 1398
مجتمع صلاح امیدوار است که گفت‌وگو‌های صلح، سبب آتش‌بس دایمی شود

یافته‌های سروی‌ تازه مجتمع صلاح در پیوند به برداشت‌های مردم ‌در مورد پروسه صلح نشان‌می‌دهد که ‌شهروندان‌کشور فساد اداری و‌ کشور‌های همسایه‌ را ‌مانع بزرگ ‌در برابر ‌پروسه صلح ‌می‌دانند.
محمد عثمان طارق؛ نویسنده‌ی این‌ سروی به روز چهارشنبه در نشستی که به منظور ‌ارایه این ‌گزارش در کابل برگزار شده بود گفت، در این‌ سروی ‌با۷۰۰۰ تن‌ از شهروندان افغان در 34 ولایت کشور مصاحبه شده و موضوعات مختلفی در مورد پروسه صلح‌ از آنان ‌پرسیده شده است .
وی می‌گوید، ۴۱درصد مصاحبه‌شونده‌گان، دلایل ‌اقتصادی را عامل پیو‌ستن جوانان‌ به گروه‌های تروریستی می‌دانند.
در همین‌حال، پلوشه حسن‌؛ عضو‌ مجتمع صلاح ‌می‌گوید، بیشتر مردم ‌در این ‌سروی به‌ اراده حکومت در پیوند به صلح و ‌همچنان ایجاد آتش‌بس خوش‌بین ‌هستند .
وی‌همچنان‌می‌افزاید، با زنانی‌که ‌در این‌ سروی‌ مصاحبه‌ شده، همه خواهان ختم ‌جنگ و و برقراری آتش‌بس هستند، اما بر‌ حفظ دستاوردهای خویش‌ نیز تاکید می‌کنند.
این درحالی‌ست که قرار بود گفت‌وگوهای بین‌الافغانی 10 روز پس از امضای توافق صلح میان طالبان و امریکا برگزار گردد، اما رهایی زندانیان طالبان و آماده‌نشدن فهرست اعضای گفت‌وگوکننده‌ی صلح سبب شده است که تا کنون این گفت‌وگوها آغاز نشوند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2023

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA