ads

مدغم‌سازی 9 اداره‌ی دولتی در ولایات غرب کشور، عملی نشده است

مسوولان حکومت، هدف از مدغم‌شدن برخی از اداره‌های دولتی را حکومت‌داری‌ خوب، عملی‌ساختن پلان‌‌های اصلاحاتی اداره عامه، تسریع روند سرمایه‌گذاری استراتیژیک در عرصه‌‌ی زیربناهای کشور و رفع تداخل وظیفوی میان نهادهای مدغم و تحقق اصل صرفه‌‌جویی در مصارف عنوان می‌کنند.

نویسنده: Atash
22 حوت ,1398
مدغم‌سازی 9 اداره‌ی دولتی در ولایات غرب کشور، عملی نشده است

مسوولان حکومت، هدف از مدغم‌شدن برخی از اداره‌های دولتی را حکومت‌داری‌ خوب، عملی‌ساختن پلان‌‌های اصلاحاتی اداره عامه، تسریع روند سرمایه‌گذاری استراتیژیک در عرصه‌‌ی زیربناهای کشور و رفع تداخل وظیفوی میان نهادهای مدغم و تحقق اصل صرفه‌‌جویی در مصارف عنوان می‌کنند.
اسنادی که کلید گروپ به آن دست یافته است، نشان می‌دهد که براساس فرمان شماره 116 که به تاریخ 2 جدی سال 1397 خورشیدی از سوی رییس جمهور غنی صادر شده است، در سال مالی ۱۳۹۸باید اداره‌های فواید عامه، ترافیک، هوانوردی ملکی و خط آهن، زیر چتر وزارت تراسپورت قرار می‌گرفتند، اما این فرمان تنها در مرکز کشور تطبیق شده و در ولایات حوزه غرب تنها نام اداره‌های فواید عامه به نام اداره‌های حفظ و مراقبت سرک‌ها تغییر یافته است.
بر بنیاد معلومات کلید در سال مالی 1398 اداره‌های اراضی با شهرسازی و ریاست‌های مبارزه با مواد مخدر همراه پولیس مبارزه با مواد مخدر باید یک‌جا می‌شدند، اما براساس معلومات مسوولان محلی در این مدت تنها ریاست‌های مبارزه با مواد مخدر همراه بخش پولیس مبارزه با مواد مخدر یک‌جا شده‌اند.
ریاست‌های اراضی با اداره‌های شهرسازی و اداره‌های فواید عامه با ریاست های ترانسپورت فقط تحت یک نام قرار گرفتند، اما در تشکیلات اداری و انجام وظایف شان تغییراتی به وجود نیامده است.
مسوولان محلی و اداره‌های ذکرشده عدم مشخص‌بودن تشکیلات اداری را دلیل اصلی عدم تحقق فرمان‌های رییس جمهور در زمینه‌ی مدغم‌شدن برخی از اداره‌های دولتی در ولایات حوزه غرب بیان می‌دارند.
به گفتهی آنان ریاست مبارزه با مواد مخدر هم که با پولیس یک‌جا شده تا اکنون اهداف تعیین‌‌شده را برآورده نکرده است.
مسوولان محلی می‌گویند که با تحقق طرح مدغم‌سازی در طولانی مدت سهولت‌های در روند ارایه خدمات اداره‌های دولتی فراهم و وضعیت آنارشیک نیز از بین خواهد رفت.
با این‌حال، برخی از اعضای ولسی جرگه، مدغم‌شدن شماری از اداره‌های دولتی را به اساس فرامین رییس جمهور خلاف قانون اساسی افغانستان می‌پندارند.
در ماده‌ی 90 قانون اساسی افغانستان هم ذکر شده است که ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن از صلاحیت‌های شورای ملی می‌باشد.
با وجود این، شماری از مسوولان اداره‌های ترافیک، شهرسازی و حفظ مراقبت سرک‌ها در ولایت هرات در مصاحبه با کلید می‌گویند که عدم تحقق فرمان‌های رییس جمهور مبنی بر مدغم‌شدن اداره‌های دولتی در سطح محلات منجر به کارشکنی و کندی کار اداره‌های شان شده است.
به گفتهی آنان، قرار است تشکیلات اداری این واحدهای اداری در سطح زون آماده شود و به همین دلیل پروسه‌ی مدغم‌سازی در ولایات طولانی شده است.
به گفتهی آنان، بودجه‌ی عادی و انکشافی این اداره‌ها در سال روان مالی به گونه‌ی جداگانه در نظر گرفته شده و به همین دلیل تا اکنون مشخص نیست که چه زمانی طرح مدغم‌سازی اداره‌های دولتی در سطح ولایات تحقق می‌یابد.
با این‌که پروسهی مدغم‌سازی ۹ واحد اداری در سال مالی ۱۳۹۸ در سطح مرکز عملی شده است، اما مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که هدف صرفه‌جویی مصارف این اداره‌ها هم در پایان سال مالی گذشته برآورده نشده است.
با این وجود، مسوولان این وزارت ابراز امیدواری می‌کنند که با یکجاشدن این اداره‌ها، پدیدهی فساد مالی از بدنهی حکومت کاهش بیابد.
مسوولان اداره‌های ترافیک و شهر‌سازی در ولایت هرات به کلید می‌گویند که ادغام اداره ترافیک با وزارت ترانسپورت و اراضی با وزارت شهرسازی در سطح مرکز، روند کاری اداره‌های محلی را با سکته‌گی مواجه کرده است.
غلام سخی حسینی؛ مدیر ترافیک هرات از مدغم‌سازی این اداره با ریاست ترانسپورت خوش‌بین نیست.
او می‌گوید که در سال گذشته مالی مدیریت عمومی ترافیک با وزارت ترانسپورت مدغم شده و به همین دلیل دو ماه می‌شود که معاش و اعاشه‌ی کارمندان مدیریت ترافیک هرات پرداخت نشده است.
آقای حسینی معتقد است که جداشدن مدیریت عمومی ترافیک از بدنهی وزارت امور داخله منجر به بروز مشکلات اداری و مالی در سطح ولایات شده است.
همچنان محمدحارث آرین؛ معاون اداره‌ شهرسازی ولایت هرات به کلید می‌گوید که در سال مالی ۱۳۹۸ اداره اراضی با ریاست شهرسازی فقط تحت یک نام قرار گفتند؛ اما تا اکنون تشکیلات و کارهای اداری شان مدغم نشده است.
آقای آرین بیان می‌دارد که این موضوع بر روند کاری هر دو اداره سکته‌گی ایجاد کرده است.
به گفته‌ی وی، قرار است که واحدهای اداری شهرسازی و اداری در حوزه‌غرب زیر چتر یک اداره واحد در سطح زون قرار بگیرند.
او می‌گوید که این پروسه زمان‌گیر است و احتمال دارد که در سال ۱۳۹۹تحقق یابد.
در همین حال، واحدهای اداری فواید عامه ولایات حوزه غرب نزدیک به یک سال می‌شود که به منظور یک‌جاشدن با اداره‌ ترانسپورت، نام آن به اداره‌های حفظ مراقبت‌ها از سرک تغییر پیدا کرده است، اما از نگاه ساختاری و روند تطبیق پروژه‌های انکشافی تعدیلاتی مشاهده نمی‌شود.
عبدالله حمایت؛ رییس اداره حفظ و مراقبت از سرک‌ها به کلید می‌گوید که عدم تحقق طرح مدغ‌ سازی در سطح محلات تداخل وظیفوی و بی‌نظمی در روند کارهای اداری به وجود آورده است.
از سویی هم، آقای حمایت بیان می‌دارد که طرح مدغم‌سازی کار ساده نیست، افراد و جناح‌های سیاسی تلاش دارند تا از طریق فشارهای سیاسی و کارشکنی مانع عملی‌شدن این طرح شوند.
با این‌که برخی از اداره‌های دولتی فقط نام شان زیر یک چتر قرار گرفته است و از مدغم‌شدن ساختار اساسی این اداره‌ها خبری نیست، اما مسوولان محلی هرات می‌گویند که طرح ادغام بسیاری از اداره‌های دولتی در این ولایت عملی شده است.
جیلانی فرهاد؛ سخنگوی والی هرات می‌گوید که ریاست اراضی با شهرسازی، مبارزه با مواد مخدر همراه پولیس مبارزه با مواد مخدر و ریاست فواید عامه با ترانسپورت یک‌جا شده‌اند.
به گفتهی وی، این‌که نام اداره‌های ذکرشده که با هم یک‌جا شدند، نشانه‌ای از عملی‌شدن فرمان‌های رییس جمهور مبنی بر مدغم‌سازی شماری از اداره‌های دولتی در سطح ولایات است.
آقای فرهاد می‌افزاید که ریاست مبارزه با مواد مخدر از نگاه ساختاری و نیروی بشری با پولیس مبارزه با مواد مخدر، زراعت و صحت عامه مدغم شده است.
او معتقد است که با یکجاشدن اداره‌های فوق، روند ارایه خدمات منسجم و آسان شده است.
در ولایت غور مسوولان محلی موافق با طرح ادغام اداره‌های دولتی نیستند.
عبدالحی خطیبی؛ سخنگوی والی غور می‌گوید که با ملغاشدن برخی از اداره‌های دولتی تعداد زیادی از بست‌های این اداره‌ها لغو می‌شوند که سرانجام بسیاری از کارمندان این اداره‌های نیز به معضل بیکاری مواجه خواهند شد.
به گفته‌ی وی، در ولایت غور طرح ادغام اداره‌های دولتی تنها در بخش ریاست مبارزه با مواد مخدر با پولیس مواد مخدر عملی شده است و از ملغاشدن دیگر اداره‌های دولتی خبری نیست.
به گفته‌ی وی، یکجاشدن این اداره هم تا اکنون سهولتی را در سطح محل فراهم نکرده است.
براساس معلومات مسوولان محلی در ولایات فراه و بادغیس هم طرح مدغم‌سازی اداره‌های دولتی شبیه ولایات هرات و غور تطبیق شده است.
اما مسوولان محلی ولایت‌های فراه و بادغیس از طرح مدغم‌سازی اداره‌های دولتی حمایت می‌کنند.
مسعود بختور؛ معاون والی فراه به کلید می‌گوید که با مدغم‌شدن شماری از اداره‌های دولتی که خدمات مشابه ارایه می‌کنند، از پدیدارشدن معضل انارشیزم در چارچوب اداره‌های دولتی جلوگیری می‌شود.
به گفته‌ی آقای بختور، تحقق طرح مدغم‌سازی اداره‌های دولتی در فراه تا پایان سال ۱۳۹۹ عملی خواهد شد.
همچنان نجم‌الدین برهانی؛ سخنگوی والی بادغیس به کلید گروپ می‌گوید که طبق فرامین رییس جمهور شماری از اداره‌های موازی؛ چون ریاست مبارزه با مواد مخدر همراه پولیس مبارزه با مواد مخدر و شهرسازی با اراضی ادغام شده‌اند.
آقای برهانی بیان می‌دارد که روند مدغم‌سازی اداره‌های دولتی در بادغیس جریان دارد و در طولانی مدت موثریت این روند مشخص خواهد شد.
این درحالی‌ست که برخی از اعضای ولسی‌ جرگه مدغم‌سازی برخی از اداره‌های دولتی را خلاف مادهی ۹۰ قانون اساسی افغانستان می‌خوانند.
غلام فاروق مجروح؛ یکی از اعضای ولسی ‌جرگه به کلید گروپ می‌گوید که مدغم‌سازی اداره‌های دولتی از صلاحیت‌های شورای ملی می‌باشد و رییس جمهور هم براساس نیازمندی‌ها این طرح را باید به شورای ملی پیشنهاد می‌کرد.
آقای مجروح می‌گوید که رییس جمهور غنی به خاطر خویشتن‌داری یک اداره را لغو و یا تشکیل می‌دهد.
به گفتهی وی، فرامین ادغام شماری از اداره‌های دولتی هنوز از سوی ولسی جرگه تصویب نشده است و تایید یا رد آن هم می‌تواند در این جرگه مشکلات را به وجود آورد.
وی اظهار می‌دارد که اول باید مکانیزم مدغم‌شدن اداره‌های دولتی کارشناسی و پس از آن به شورای ملی پیشنهاد شود.
با این همه، وزارت ترانسپورت، مدغم‌شدن اداره‌های فواید عامه، اداره هوانوردی، خط آهن و ترافیک را با این وزارت موثر می‌داند.
مسوولان وزارت ترانسپورت می‌گویند که این کار براساس فرمان رییس جمهور غنی صورت گرفته است و این فرمان هم اکنون زیر نظر ولسی جرگه قرار دارد.
اشرف حق‌شناس؛ معاون سخنگوی این وزارت اهداف اساسی مدغم‌شدن برخی از اداره‌های دولتی را حکومت‌داری‌ خوب، عملی‌ساختن پلان‌‌های اصلاحاتی اداره عامه، تسریع روند سرمایه‌‌گذاری استراتیژیک در عرصه‌ی زیربناهای کشور و رفع تداخل وظیفوی میان نهادهای مدغم و تحقق اصل صرفه‌جویی در مصارف ادارات دولتی عنوان می‌کند.
وی می‌پذیرد که برخی از اداره‌های دولتی در سطح ولایات هنوز مدغم نشده‌اند، اما وی تاکید دارد که پس از تکمیل‌شدن طرح تشکیلات اداری اداره‌های مورد نظر با هم یک‌جا خواهند شد.
با آن‌که برخی از مسوولان محلی در هرات مدغم‌شدن شماری از اداره‌های دولتی در سطح مرکز و عدم تحقق این طرح در سطح محلات را سبب سکته‌گی و ایجاد بی‌نظمی در ادارات عنوان می‌کنند، اما معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت می‌گوید تا اکنون هیچ نوع چالش و یا مشکل در این زمینه مشاهده نشده است.
از طرف دیگر، وزارت از افزایش بودجه‌ی اداره‌های مدغم‌شده در سال روان مالی سخن می‌زند.
شمعروز خان مسجدی؛ سخنگوی وزارت مالی می‌گوید که در سال مالی ۱۳۹۹ به دلیل مدغم‌شدن برخی از اداره‌های دولتی با وزارت ترانسپورت بودجه عادی وزارت ترانسپورت یک میلیارد و ۸۰ میلیون و بودجه‌ی انکشافی آن بیش از ۲۶ میلیارد افغانی افزایش یافته است.
آقای مسجدی اضافه می‌کند که در بودجه‌ی عادی، وزارت شهرسازی و اراضی هم به دلیل یک‌جاشدن دو اداره‌ی دیگر در سال روان ۲۲۵ میلیون افغانی در بودجه‌ی عادی و ۵۰۲ میلیون افغانی در بودجه‌ی انکشافی آن افزایش در نظر گرفته شده است.
سخنگوی وزارت مالیه معتقد است که با مدغم‌شدن شماری از اداره‌های دولتی مصارف بودجه صرفه‌جویی و فساد اداری نیز کاهش می‌یابد.
به گفته‌ی وی در پایان سال مالی روان دست یافتن به اهداف مشخص خواهد شد.
با این‌که در جریان دو سال اخیر شماری از اداره‌های دولتی به منظور صرفه‌جویی مصارف، حکومت‌داری خوب و تسریع روند ارایه خدمات با هم یک‌جا شده‌اند، اما در این مدت وزارت دولت در امور صلح، وزارت دولت در امور حقوق بشر و وزارت شهداء و معلولین در تشکیلات کابینه‌ی حکومت افغانستان اضافه گردید.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA