ads

نقض تقویم و ناهماهنگی

کمیسیون شکایات انتخاباتی با تاخیر پنج‌روزه، تا هنوزهم فیصله‌هایش را به کمیسیون مستقل انتخابات نفرستاده و این کار ممکن است سطح بی‌باوری‌ها نسبت به کار این کمیسیون را بیش از پیش افزایش دهد.

نویسنده: Atash
21 دلو 1398
نقض تقویم و ناهماهنگی

کمیسیون شکایات انتخاباتی با تاخیر پنج‌روزه، تا هنوزهم فیصله‌هایش را به کمیسیون مستقل انتخابات نفرستاده و این کار ممکن است سطح بی‌باوری‌ها نسبت به کار این کمیسیون را بیش از پیش افزایش دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روز شنبه‌، هفته‌ی جاری گفته بود که فیصله‌هایش را تا پایان روز به گونه‌ی رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات خواهد سپرد، اما اینک دو روز دیگر نیز از این تاخیر گذشته و از ارسال فیصله‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون انتخابات، خبری نیست.
از سوی دیگر، عدم هماهنگی و نبود توافق دیدگاه میان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی و دارالانشای این کمیسیون، نیز نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
رییس دارالانشای کمیسیون می‌گوید که فیصله‌ها را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستانده‌اند، اما رهبری کمیسیون از عدم ارسال فیصله‌ها حرف می‌زند.
کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که با رسیدن مکتوب رسمی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد روند تفتیش و بازشماری آرا، تصمیم خویش را اعلام خواهد کرد.
گفتنی‌ست که بسیاری از فیصله‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی که به روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته اعلام شد، مربوط به ۳۰۰ هزار رأی جنجالی انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان می‌شود که بر بنیاد فیصله‌ی کمیسیون شکایات انتخاباتی، ۱۰ درصد از ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رأی مشکوک و ۱۵ درصد از ۱۰۲ هزار و ۱۲ رأی خارج از زمان مشخص رأی‌دهی به صورت ویژه تفتیش می‌شود.
زمینه‌ی استفاده‌های سیاسی در این روند و تاخیر در اعلام فیصله‌ مطابق به تقویم از قبل اعلان‌شده از مواردی‌اند که نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی را نیز به دنبال داشته است.
با وجود این‌همه نگرانی‌ها، توقع مردم از کمیسیون‌های انتخاباتی و به‌خصوص کمیسیون شکایات انتخاباتی این است که تمامی فیصله‌هایش را در مطابقت با قوانین و طرزالعمل‌ها اعلام نموده در مقابل زورگویی‌ها ایستاده‌گی نماید و به مردم در عمل نشان دهد که این کمیسیون واقعاً مستقل است.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA