ads

نهادهای ناظر: عدم هماهنگی میان کمیسیون‌های انتخاباتی نگران‌کننده است

نهادهای ناظر بر انتخابات از عدم هماهنگی میان کمیسیون‌های انتخاباتی نگرانی نموده و می‌گویند، ادامه‌ی این وضعیت سبب متاثرشدن پروسه خواهد شد.

نهادهای ناظر بر انتخابات از عدم هماهنگی میان کمیسیون‌های انتخاباتی نگرانی نموده و می‌گویند، ادامه‌ی این وضعیت سبب متاثرشدن پروسه خواهد شد.
مقام‌های کمیسیون شکایات انتخابات می‌گویند، بررسی‌های آنها در تمام ولایت‌ها تکمیل شده و به روز دوشنبه فیصله‌ی نهایی در مورد تمام شکایت‌ها از سوی این کمیسیون صادر خواهد شد.
قطب‌الدین رویدار؛ کمیشنر کمیسیون شکایات انتخابات می‌گوید در 28 ولایت تصمیم اخذ شده که به اساس آن 3000 محل رای‌دهی نیاز به بازشماری دارد و 6 ولایت دیگر نیز تا فردا تکمیل خواهد شد.
وی می‌گوید، پس از اخذ تصمیم نهایی، آنان لیست دقیق محل‌هایی را که قابل بازشماری هستند با کمیسیون مستقل انتخابات شریک خواهند کرد.
این درحالی‌ست که مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات گفته بودند که کمیسیون شکایات با آنان در مورد بازشماری آرا، برنامه‌ی عملیاتی و لیست محل‌های قابل بازشماری را شریک نکرده است.
از سویی هم، نهادهای ناظر بر انتخابات از ناهماهنگی میان کمیسیون‌های انتخاباتی و ایجاد فشارهای سیاسی بالای کمیسیون شکایات نگرانی نموده و می‌گویند ادامه‌ی این کار سبب طولانی‌شدن پروسه خواهد شد.
نعیم ایوب‌زاده؛ رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) می‌گوید، وضعیت حاکم در کمیسیون شکایات انتخابات و عدم همکاری کمیسیون مستقل انتخابات با این کمیسیون قابل نگرانی است.
وی می‌گوید، مدیریت زمان نیز یکی از چالش‌های عمده برای کمیسیون شکایات انتخابات می‌باشد که باید به آن توجه جدی داشته باشند.
با این همه، سمیرا رسا؛ سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان می‌گوید، اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستار بازشماری آرا باشد باید ظرفیت‌های تخنیکی خود را بیشتر کند.
این درحالی‌ست که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته بود که در جریان بررسی شکایت‌های انتخابات مشخص کرده که ۲۵۵۵ محل رای‌دهی در بیش از ۲۰ ولایت باید بازشماری شود.
با این همه، روند رسیده‌گی به‌شکایت‌ها در رابطه به نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در هشتم ماه جدی آغاز شده بود.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA