ads

چهارمین نشست کمیته‌ی رهبری پروژه مدیریت تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی شهر کابل برگزار شد

چهارمین نشست کمیته‌ی رهبری پروژه‌ی مدیریت تغذیه‌ی مصنوعی آب‌های زیرزمینی شهرکابل دیروز سه شنبه 19 قوس، با حضورداشت انجنیر خان محمد تکل؛ معین آب وزارت انرژی و آب، یکی از مشاوران مشاور ارشد ریاست جمهوری و سایر نماینده‌گان ادارات عضو این کمیته به هدف بررسی وضعیت آب‌های زیرزمینی شهر کابل با هماهنگی و همکاری نهادهای ذیربط به منظور تبادل نظر روی طرح‌ها و راه حل‌های جلوگیری از پایین‌رفتن سطح آن، برگزار گردید.

نویسنده: Abdul Malik Atash
20 قوس 1398
چهارمین نشست کمیته‌ی رهبری پروژه مدیریت تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی شهر کابل برگزار شد

 

چهارمین نشست کمیته‌ی رهبری پروژه‌ی مدیریت تغذیه‌ی مصنوعی آب‌های زیرزمینی شهرکابل دیروز سه شنبه 19 قوس، با حضورداشت انجنیر خان محمد تکل؛ معین آب وزارت انرژی و آب، یکی از مشاوران مشاور ارشد ریاست جمهوری و سایر نماینده‌گان ادارات عضو این کمیته به هدف بررسی وضعیت آب‌های زیرزمینی شهر کابل با هماهنگی و همکاری نهادهای ذیربط به منظور تبادل نظر روی طرح‌ها و راه حل‌های جلوگیری از پایین‌رفتن سطح آن، برگزار گردید.
در این نشست، انجنیر خان محمد تکل؛ معین آب وزارت انرژی و آب، از پایین‌رفتن آب‌های زیرزمینی در بیشتر ساحات کابل خبر داده و عملی‌نمودن راه حل‌ها جهت جلوگیری از آن را ضروری خواند.
آقای تکل همچنان از تفاوت بیلانس مصرف و تغذیه ذخایر آب‌های زیرزمینی در شهر کابل یادآور شده و به همکاری نهادهای ذیربط در عملی‌نمودن راهکارهای پیش‌گیری از پایین‌رفتن آن تاکید نمود.
در همین حال، انجنیر سید ولی‌الله عاقلی؛ رییس هایدروجیالوجی وزارت انرژی و آب از سروی 22 ناحیه شهر کابل جهت شناسایی بیشترین مصرف کننده‌گان آب به صورت تجاری و غیرقانونی خبرداده در مورد برنامه‌های این ریاست در راستای جلوگیری و ایجاد پروژه‌های تغذیه مصنوعی ذخایر آب‌های زیرزمینی توضیحات ارایه نمود.
در ادامه، شماری از متخصصان کمیته‌ رهبری تغذیه مصنوعی آب‌های زیر زمینی شهر کابل در رابطه به وضعیت کلی پروژه‌ی تغدیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی، شبکه‌‌ی نظارتی، سروی اجتماعی و اقتصادی، مطالعات جیوتخنیکی و بروزرسانی مدل آب‌های زیرزمینی و نشست زمین از اثر پایین‌رفتن سطح آب، توضیحات ارایه نمودند.
کمیته پروژه‌ی مدیریت تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی شهر کابل، متشکل از ادارات عضو؛ چون وزارت انرژی و آب، وزارت زراعت، کانالیزاسیون شهری، بانک انکشافی آسیا (ADB)، USAID و سایر نهاد‌های ذیربط می‌باشد که به صورت مشترک به منظور تغذیه ذخایر آب‌های زیرزمینی در شهرکابل فعالیت می‌نمایند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA