ادبیات

۱۰ قوس ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

برگزاری جشنواره سرتاسری شعر و نقاشی صلح در کابل

جشنواره سرتاسری شعر و نقاشی صلح، از سوی موسسه رسانه یی و تحقیقاتی شایان، در پوهنتون کابل برگزار گردید.
در این جشنواره، که اشعاری در مورد صلح، حمایت از نیروهای امنیتی، افغانستان نوین و پایان افراطیت، نامزد شده بودند، برای شش شعر سروده شده به زبان‌های دری و پشتو و نیز سه اثر نقاشی، جوایز توزیع گردید.
از سوی هم، در پایان جشنواره سرتاسری شعر و نقاشی صلح، نه تن در بخش های شعر و نقاشی جایزه دریافت کردند.
قرار است این جشنواره، در آینده در ولایت‌های بامیان، بدخشان، بلخ، ننگرهار، کندهار و هرات نیز برگزار گردد .

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد