ads

تصرف کوه‌ها و تخریب منابع طبیعی کشور

افغانستان يک کشور کوهستانى و محاط به خشکه است . این روزها کوه نشینی به یکی از بزرگترین معضلات شهری تبدیل شده و روز به روز درحال افزایش می‌باشد. یکی از مشکلات اساسی ساختن خانه ها برسر کوه ها ,تخریب کوه ها و منابع طبیعی است و از سوی دیگر باعث زشت شدن چهره شهر […]

نویسنده: Nilofar Niekpor
21 سنبله ,1398
تصرف کوه‌ها و تخریب منابع طبیعی کشور

افغانستان يک کشور کوهستانى و محاط به خشکه است .

این روزها کوه نشینی به یکی از بزرگترین معضلات شهری تبدیل شده و روز به روز درحال افزایش می‌باشد.

یکی از مشکلات اساسی ساختن خانه ها برسر کوه ها ,تخریب کوه ها و منابع طبیعی است و از سوی دیگر باعث زشت شدن چهره شهر ها می‌گردد.

کوه نشینان کابل،بيکاری، نبود امکانات اوليه و خشک سالی های اخير در قریه ها را دليل آمدن شان به شهر و مسکن گزين شدن در کوه و تپه های پایتخت می‌گویند‌‌‌‌‌.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA