اقتصاد

۱۷ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

نزدیک به ۴۴ درصد نفوس افغانستان مصؤنیت غذایی ندارند

هفتم جون مصادف است به روز جهانی مصئونیت غذا و اما هنوز هم دست‌کم ۴۴ درصد نفوس افغانستان مصؤنیت غذایی ندارند.
سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد به کلید می‌گوید، بر اساس آخرین آمار، نزدیک به ۱۵ ملیون افغان نمی‌توانند نیازمندی غذایی روزانه خود را تامین کنند.
به گفته وی این افراد در نقاط دور دست افغانستان به خصوص در قریه‌ها زندگی می‌کنند.
سخنگوی این وزارت، ناامنی، فقر، خشک ‌سالی، بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، برگشت مهاجران و پایین آمدن میزان سرمایه گذاری‌ها در کشور را عامل این مشکل میخواند.
این درحالیست که بر اساس آمار وزارت صحت عامه، در حال حاضر دو ملیون کودک و ۴۸۵ هزار زن افغان، با سوء تغذیه مواجه اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد