ads

برخی از شهروندان شهر مزار شریف از غصب زمین های شان شکایت دارند

شماری از شهروندان شهر مزارشریف با همایش اعتراضی در مقابل مقام ولایت بلخ، خواهان به کیفر رسانیدن غاصبان زمین شده اند.

نویسنده: Abdul Malik Atash
25 ثور ,1398
برخی از شهروندان شهر مزار شریف از غصب زمین های شان شکایت دارند

شماری از شهروندان شهر مزارشریف با همایش اعتراضی در مقابل مقام ولایت بلخ، خواهان به کیفر رسانیدن غاصبان زمین شده اند.

این اعتراض کنندگان ادعا دارند که زورمندان و غاصبان زمین در تلاش غصب بیش از 50 جریب زمین آنان در ساحه قلعه هاجری شهر مزارشریف اند.

عده ی این اعتراض کنندگان با نشان دادن بعضی از اسناد و مدارک، از حکومت محلی بلخ می خواهند که غاصبان زمین را گرفتار نموده و به کیفر برسانند.

آنان می گویند، غاصبان زمین با داشتن اسناد جعلی و زور تفنگ بالای زمین های مردم مواد ساختمانی پایین نموده و قصد اعمار آن را دارند.

در همین حال منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ به کلید می گوید که برای بررسی ادعای باشندگان قلعه هاجری شهر مزارشریف، هیات از سوی ادارات دولتی بلخ گماشته خواهند شد.

وی به اعتراض کنندگان وعده سپرد، در صورت داشتن اسناد و مدارک معتبر، حکومت محلی بلخ جلو غاصبان زمین را گرفته و به آنان اجازه فعالیت را نخواهند داد.

اعتراض کنندگان تاکید دارند، در صورت نپذیرفتن خواست های شان از سوی حکومت، دست به اعتراض های بزرگ تر خواهند زد.

بیشترین غاصبان زمین در ولایت بلخ افرادی اند که روابط نزدیک با احزاب سیاسی و یا افراد حاضر در حکومت دارند.

این غاصبان طی سال های اخیر صد ها جریب زمین دولتی و غیر دولتی را در هر گوشه و کنار شهر مزارشریف غصب نموده و حکومت کم تر موفق شده است تا زمین های غصب شده را دوباره از چنگ غاصبان آزاد سازند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA